Uitje bij Mystery Tour in eigen stad

Een traditie die de TU/e al sinds de jaren tachtig kent, is voor het eerst sinds de coronacrisis weer in het leven geroepen. Bij de Mystery Tour is het de bedoeling dat de TU/e-bestuurders en de studentenverenigingenbestuurders nader tot elkaar komen via een discussie en een vrolijk slotprogramma. Het doel en de opzet zijn nog hetzelfde, de bestemming was dit jaar een stuk duurzamer dan voorheen.

Deze keer - het event vond plaats op woensdag 13 september - gaat het gezelschap van ongeveer honderd studentenverenigingsbestuurders en TU/e-managers lopend naar een Eindhovense locatie. Eerder werden met name Rotterdam, Maastricht en Nijmegen bezocht met bussen en boottochten.

In Restaurant BunkR neemt Rudy van Beurden (bouwkunde-alumnus, maar vandaag in de rol van gespreksleider) de deelnemers mee door 35 stellingen. Deze zijn verdeeld in categorieën als bijvoorbeeld  Alcohol, Diversiteit en inclusie, Schaalsprong, Welzijn en Internationalisering. De Lagerhuis-opstelling blijkt een succes voor interactie; meerdere malen staan studenten in rijen te wachten voor de microfoon om hun zegje te doen.

Van Beurden vraagt bij zijn welkomswoord naar de onderwerpen die dicht bij het hart van de deelnemers liggen. Welzijn, studieschulden, jezelf kunnen zijn en kritisch mogen denken komen daarbij naar voren. De host geeft daarna het woord aan het College van Bestuur dat – op dat moment – volledig aanwezig is. Rector Silvia Lenaerts hoopt “dat het een open middag wordt waarin iedereen naar elkaar luistert”. Universiteitssecretaris Patrick Groothuis antwoordt desgevraagd dat hij als student niet verwachtte ooit zijn huidige functie te hebben. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits is benieuwd naar de meningen van de studenten en geeft ze het advies vooral ook te genieten van de studietijd. “Ik ben zelf te snel afgestudeerd.”

Inclusie

Tijdens het debat valt op dat vooral de studenten zich willen uiten en dat zij meer te zeggen hebben over diversiteit en de schaalvergroting dan over alcohol (“drankje hoort erbij” en “pas op met overregulering”), of de locatie van de verenigingen. Op het statement ‘Alle verenigingen moeten gehuisvest worden in een centrale plek op de campus’ stemt iedereen tegen.

Bij de stelling ‘De TU/e doet genoeg voor de LGBTQIA+ gemeenschap’ vragen veel studenten het woord, maar Van Beurden geeft de microfoon eerst aan Smits. Deze vraagt -retorisch: “Wie is de TU/e dan?” en geeft zelf het antwoord: “Dat zijn wij toch samen.”

Niet alle studenten voelen zich goed geaccepteerd aan de TU/e. Een Quadrivium-bestuurslid vertelt dat studenten zich bij haar muziekgezelschap wél veilig voelen “en dat geeft mij te denken”. Daarop zegt een Mechanical Engineering-student dat hij ziet dat in zijn omgeving iedereen elkaar respecteert. Een bestuurslid van koepelvereniging SCALA zegt dat hij zich als voormalig GEWIS-lid gestoord had aan een lied dat het bestuur zong en dat gays belachelijk maakte. Daar haakt een GEWIS-bestuurder van nu op in: “Ik ben zelf transman en vind het naar voor je dat je deze ervaring hebt gehad. Maar ik geloof sterk dat we aan het veranderen zijn.”

Scale jump

Met de stelling ‘De TU/e doet genoeg voor de huisvesting van verenigingen en teams’  is een bestuurder van koepelvereniging FSE het niet eens. “De studievereniging van Data Science Pattern heeft ondanks herhaaldelijk vragen, nog steeds geen eigen ruimte.” Van Beurden speelt de opmerking direct door naar directeur Real Estate Dorine Peters. Zij kan FSE niet meer geruststellen dan met deze woorden: “We zijn erover aan het praten.”

Is trouwens iedereen het eens met de schaalsprong die voor achtduizend studenten méér zorgt, wil Van Beurden weten. Vooral studenten steken rood op (zijn dus tegen), de medewerkers hebben een groene stemkaart vast. Smits zelfs twee. “De schaalsprong is nodig om de maatschappij te dienen, maar ik blijf erbij dat er geld en huisvesting moet komen vanuit het Rijk.”

Moeten alle kantines gesloten worden en moet er één centrale kantine komen zodra de schaalsprong een feit is? Honderd procent van de aanwezigen wil dat niet, maar een Ichtus-bestuurder stelt fijntjes : “Maakt mij niet uit, het is voor studenten toch te duur om in een kantine iets te kopen.”

Jeu de boules

Voor het eten hoeven de actieve studenten vandaag niets uit te geven; dat wordt verzorgd in de vorm van een buffet in ‘Mooie boules Eindhoven’ op de Kleine Berg. In de wandeling daar naartoe loopt Tuna Ciudad de Luz voorop. Binnen worden groepjes van één medewerker met twee studenten gevormd voor een competitie jeu de boules, maar dat is eerder een interruptie van geanimeerde gesprekken dan een noodzaak om de deelnemers met elkaar te verbinden. Dat zat vanaf het begin van de Mystery Tour al goed.

Deel dit artikel