Bestuur TU/e gaat niet in op eisen University Rebellion

Het College van Bestuur (CvB) heeft een statement gepubliceerd over het aangekondigde klimaatprotest van University Rebellion tijdens de Career Expo van 5 en 6 maart. Het CvB willigt de eisen van de actiegroep niet in. University Rebellion wil namelijk dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt.

door
foto Bart van Overbeeke

Het CvB erkent in het statement de bezorgdheid die heerst op de universiteit over samenwerkingsverbanden met de fossiele industrie, maar geeft wel aan dat zij het noodzakelijk achten om met deze partijen te blijven samenwerken. Daarbij wordt verwezen naar een besluit uit 2022, waarin staat dat de universiteit alleen samenwerkingsverbanden aangaat met deze bedrijven als het om projecten gaat die bijdragen aan duurzame energie en duurzaamheid in het algemeen.  

In het statement wordt benadrukt dat de TU/e de ruimte geeft aan manifestaties, zoals vastgelegd in een protocol: “Het recht om te protesteren is een grondrecht waar we allemaal ruimte aan moeten bieden. Tegelijkertijd verwachten we dat iedereen op onze campus elkaar met respect en empathie benadert.”

University Rebellion laat in een reactie aan Cursor weten dat ze blij zijn dat het protocol rondom manifestaties wordt benoemd. "Of dit ons protest ook faciliteert, moet nog blijken", zegt een woordvoerder, die tevens benadrukt dat de actie doorgaat. "We lezen geen nieuwe dingen in het statement. Dit is onze derde bezetting en we blijven doorgaan. Onze eisen zijn duidelijk."

University Rebellion

Het statement is een reactie op de aangekondigde bezetting van University Rebellion tijdens de Career Expo. Met de megafoon in de hand maakte de actiegroep hun eisen kenbaar: dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt en ze weert van de carrièrebeurs. Het CvB gaat daar dus niet op in.

Wervingsdagen, de organisatie achter het evenement, liet in een statement weten dat studenten zelf om de aanwezigheid vragen van fossiele bedrijven als Shell. De organisatie representeert negen studieverenigingen die advies mogen uitbrengen over de participerende bedrijven. Dit is volgens de organisatie een ‘rigoreus proces’, waarin verschillende factoren een rol spelen. “Zoals een gevarieerd aanbod van bedrijven, gelijke representatie voor de verschillende studierichtingen en de vraag vanuit studenten.”

Deel dit artikel