door

Het Stufi-effect

29/09/2015

Op 24 september visten sjaarzen achter het net: de nieuwe lichting eerstejaars ontving geen studiefinanciering meer (stufi voor vrienden).

Volgens menig leenstelsel-profeet (lees: student of SP/CDA-lid) zou studeren daardoor onbetaalbaar worden. Het Limbopad zou worden kapotgetrapt door boys uit Baarn met gouden Rolexen, overschaduwd door chicks uit Chaam met wapperende Oilily-sjaaltjes en vervuild met Björn Borgs die boven laaghangende broeken uittorenen. Of zou dat laatste gewoon bij de leeftijd horen?

Hoe dan ook, de voorspellingen van leenstelsel-profeten, experts en AstroTV-kijkers liepen uitéén. Soms zou één op tien studenten niet meer gaan studeren, soms maarliefst één of vijf. Soms zou het studentenleven verdwijnen, soms slechts de bierconsumptie. Soms zou er niks gebeuren, soms dreigde een voorzitter van een actiecomité: “Ze maken een gigantische fout, daar komen ze nog wel achter.”

Hoe profetisch waren al die voorspellingen? De eerste instroomcijfers geven aan dat de instroom op het wo nagenoeg gelijk is gebleven, op de TU/e zelfs toegenomen met zo’n 10 procent. Ook het studentenleven is niet weggevaagd, aangezien de ledenaantallen van studentenverenigingen stabiel zijn gebleven. Komt dat door het leenstelsel? Nee, dat is ondanks het leenstelsel, stupid!

De kamer van verenigingen, net als het E.S.C. en Demos, waren er namelijk als de kippen bij om te vertellen wat voor verschil hun inspanningen hebben gemaakt. Alle feuten zijn per-fect voorgelicht over de serieuze kant van het studentenleven. Dat heeft ‘het negatieve effect’ van de invoering van het leenstel natuurlijk ongedaan gemaakt.

Zo zijn er nog tientallen verklaringen mogelijk en zijn we terug bij af: we hebben aantallen, maar moeten nog als Lingo-deelnemers raden hoe die tot stand komen. En die 7 tot 10 procent daling van de hbo-instroom dan? Leenstelsel, duh! 10 procent toename op de TU? Eh, haar uitstraling, harde werk en voorlichters compenseerden het leenstel, wellicht?

Het is not done om te beweren dat het leenstelsel geen effect heeft. Maar, ik doe het toch: het maakt geen klap uit voor de instroom.

Dat is mijn voorspelling.

Deel dit artikel