door

En nu?

06/11/2023

Onze open brief deed heel wat stof opwaaien. Collega’s uit binnen- en buitenland spraken me aan of e-mailden me met steun voor de inhoud, maar ik ontving ook e-mails van collega’s die zich totaal niet in de inhoud konden vinden. Dit leidde tot interessante gesprekken en er zullen er nog meer volgen.

Het bestuur van de universiteit reageerde ook en afgelopen donderdag 2 november hebben de auteurs van de brief een goed gesprek gehad met de voorzitter en kersverse vicevoorzitter van het CvB en een groot aantal decanen.

Uiteraard was er in dat gesprek ruimte om onvrede over de gang van zaken te uiten, maar door de bank genomen was het gesprek constructief. Hoewel er initieel een licht negatieve sfeer hing, wist een van de decanen die heel handig om te buigen: “het feit dat we hierover kunnen praten is al een teken van vooruitgang, want tien jaar geleden zou dat absoluut niet gekund hebben.” Dank daarvoor.

Het resultaat van het overleg is dan ook dat er vervolgstappen afgesproken zijn. De auteurs van de brief gaan samen met enkele bestuurders om de tafel om tot concrete voorstellen te komen die de sociale veiligheid en transparantie aan de TU/e verbeteren en omdat geen van de aanwezigen pretendeerden de volledige TU/e gemeenschap te vertegenwoordigen, zullen we bij het maken van die plannen ook een breder publiek betrekken.

Tot slot gaan we proberen om antwoord te krijgen op de vraag: “wat voor universiteit willen we zijn?” en ook bij die discussie zal de bredere TU/e gemeenschap betrokken worden.

Dat dit alles tijd kost begrepen alle aanwezigen, maar wij zullen de lezers van Cursor op de hoogte houden.

Deel dit artikel