door

HIATEN: High Impact Article that Teaches Educators Nothing

28/02/2023

Fontys koos wel een heel bijzondere manier om tegemoet te komen aan de wens van het kabinet om minder studenten te trekken. Er werden onderzoeksjournalisten van de Volkskrant ingehuurd om een ‘high impact article’ te schrijven zodat de toekomstige student wel twee keer nadenkt over de studiekeuze.

Tot overmaat van ramp laat de reactie van het Fontys-bestuur (een dag eerder gepubliceerd dan het Volkskrant-artikel!) zien dat de opleiders er helemaal niets van geleerd hebben.

De boodschap van het Fontys-bestuur is en blijft: ons onderwijs is wel heel goed en iedereen die daar anders over denkt, ziet het verkeerd. Die boodschap zendt dat bestuur al een tijdje. In eerdere stukken in Bron, de Cursor van Fontys, zegt Joep Houterman, bestuursvoorzitter van Fontys, immers: “Ik denk dat je de meeste mensen gewoon kunt inpassen in die nieuwe methodes. Maar als ik er als docent toch heel erg ongelukkig van word, dan zou ik ergens anders gaan kijken.” Ofwel: als je het er niet mee eens bent, ga je maar wat anders doen.

Vooral het “ik denk” in dit citaat is tekenend voor de onderwijsvernieuwingsgekte die door Nederland lijkt te gaan. Mensen zonder enige relevante ervaring met het geven en inhoudelijk ontwikkelen van onderwijs doen zich voor als deskundig en denken dat alle veranderingen eenvoudig in te passen zijn in bestaande curricula. Ze volgen goeroes die met inhoudsloze termen als ‘authentieke leeromgeving’ of ‘student-nabij toetsen’ strooien.

Curricula aan de TU/e zijn door vakdocenten met veel passie samengesteld om de studenten de best mogelijke opleiding te bieden, aansluitend bij de ontwikkelingen in de wetenschap en de vraag van de markt. De inhoud en de onderwijs- en toetsvormen zijn zorgvuldig op elkaar en op de rest van het curriculum afgestemd. Het is zeer onverstandig voor een instituut om al deze medewerkers weg te zetten als ouderwets en om blind nieuwe methodes in te voeren. Daarmee is niet gezegd dat alle vernieuwing slecht is. Integendeel.

Zoals in de Volkskrant te lezen is moet je onderwijsinnovatie kleinschalig beginnen en rustig opbouwen. Ik ben benieuwd wat dat betekent voor Bachelor College 2.0. Ik hoop in ieder geval dat hier wel goed geluisterd wordt naar medewerkers die daar kritiek op hebben. Tenslotte zijn wij de onderwijsinstelling where people matter.

Deel dit artikel