door

Meer of minder Nederlanders

07/02/2023

Het zijn verwarrende tijden voor de TU/e. Aan de ene kant hebben we tientallen vacatures die we moeten vullen om ons te helpen de werkdruk beheersbaar te krijgen en moeten we ‘scale-jumpen’. Aan de andere kant staat het nieuws vol over de wens van de Nederlandse politiek om buitenlandse studenten te weren. Betekent dat dan dat we vooral moeten groeien door meer Nederlandse studenten aan te nemen? Ik ben eens in de data gedoken.

Het is namelijk voor alle TU/e’ers mogelijk om te grasduinen in onze BI Tool en dan valt je toch een aantal dingen op als je Nederlandse en niet-Nederlandse studenten met elkaar gaat vergelijken. In het collegejaar 2021-2022 was 66 procent van de instroom Nederlands. In datzelfde jaar was de dropout-rate van Nederlandse studenten 26 procent, tegenover 17 procent onder de buitenlandse studenten. De Nederlandse studenten vallen dus af, maar - gek genoeg - degenen die overblijven doen gemiddeld wel veel langer over hun studie (zo’n zes maanden langer, zowel in de bachelor als in de master).

Als je nog dieper in deze data duikt, zie je echter dat de cijfers de afgelopen jaren naar elkaar toe kruipen. Dat komt omdat ‘Dutch’, ’EEA’ en ‘non-EEA’ verwijzen naar afkomst, niet naar het land waarin de student primair of voortgezet onderwijs heeft gehad en een steeds groter aantal van onze studenten zijn tweede generatie expats. Mijn trieste hypothese is dat het Nederlandse voortgezet onderwijs dus simpelweg niet voorbereid op de universiteit.

Deze hypothese wordt versterkt doordat ik een zoon in het derde jaar van het VWO en een dochter op de basisschool heb. Op die scholen is men namelijk bezig met de introductie van ‘formatief toetsen’ en ‘adaptief lesmateriaal’, waarmee kinderen naar eigen inzicht hun ‘toekomst vorm mogen geven’. Dit alles wordt in push-berichten vol spelfouten aan de ouders gemeld. De leerlingen leren ondertussen niet meer hoe ze moeten studeren of hoe ze coherente verslagen moeten maken.

Het wordt tijd dat de universiteiten aan Den Haag laten zien dat hun wens om meer Nederlandse studenten op te leiden alleen kan worden ingewilligd als het lagere en middelbare schoolsysteem op de schop gaat. Weer leren rekenen (in plaats van rekenmachines programmeren), weer leren schrijven (in plaats van typen met spellingscorrectie en ChatGPT), en weer leren studeren (in plaats van alles opzoeken op internet).

En anders is er altijd nog de simpele oplossing: stop met het registreren van de afkomst. Dat doet de gemeente niet meer, dat doet de belastingdienst niet meer, dus waarom doen wij dat nog wel?

Deel dit artikel