door

Microcredits

27/05/2021

Het was de herfst 1998. De wereld had nog nooit van Covid-19 gehoord, het Paviljoen stond er nog en ik zat daar ’s middags met een groep medestudenten, als sardientjes in blik, in een ongeventileerde zaal voor mijn allereerste tussentoets Logica en Verzamelingenleer.

Helaas, mijn cijfer voor die toets was maar de helft van wat ik ervan verwachtte. Geen voldoende dus, maar wel een eyeopener. Blijkbaar had ik moeite in te schatten in hoeverre ik de stof beheerste. Gelukkig had ik de rest van het trimester om me voor te bereiden op het eindtentamen.

Later werden trimesters semesters, studiepunten werden credits en weer later gingen we van semesters naar kwartielen en kregen alle vakken een omvang van 5 credits, wat overeenkomt met een studielast van 140 uur per vak. Een enorme opgave voor het personeel en met passen en meten werden bestaande vakken aangepast om alle onderwerpen van de opleiding een plaatsje te geven.

Het is nu 2021 en in de Visie 2030 lezen we dat het weer helemaal anders moet. We moeten nu naar ‘microcredits’. Als je dat letterlijk neemt moeten we dus naar eenheden van 28 x 10-6 uur, oftewel een tiende van een seconde. Ik vermoed echter dat het zo niet bedoeld is. Microcredits horen echter wel bij kleine, korte modules. Een soort YouTube-filmpjes met een multiple-choice-tentamen in de comments, zeg maar.

Op de basisschool van mijn dochter gebruiken ze dit. Mijn dochter demonstreerde dat ooit. Ze opende een, voor haar nieuwe, les over koppelwerkwoorden. Ze sloeg de uitleg over en begon aan de multiple-choice-vragen. Na enkele vragen willekeurig beantwoord te hebben en het goede antwoord te zien hoorde ik haar zeggen: “Oh, dat is het trucje”. Vervolgens klikte ze alle vragen goed weg en haalde een score van 75 procent. Heb je meer dan 75 procent van de vragen goed gegokt, dan mag je door daar het volgende filmpje, bij 100 procent krijg je een sticker. Ze mocht dus door naar de volgende les, maar op mijn vraag wat een koppelwoord nu eigenlijk was, had ze geen antwoord.

Ik haalde aan het einde van mijn eerste TU/e-trimester het vak Logica en Verzamelingenleer. Helaas gold dat niet voor al mijn vakken. Met name voor kansrekening en statistiek heb ik meer dan eens een diepe onvoldoende mogen incasseren, maar toen het kwartje eenmaal viel, haalde ik het. Hoe zou dat straks werken met die microcredits? Moet je dan de inhoud wel beheersen, of kun je door te blijven proberen voldoende microcredits halen voor een sticker? En hoeveel stickers heb je nodig voor een diploma?

Deel dit artikel