door

Werk aan de winkel!

16/09/2019

Deze week ontdekte ik iets nieuws buiten bij onze faculteit. Waar normaal gezien de vuilnisbakken clean grijs zijn, met hier en daar een verdwaald TUD-logootje, waren deze nu ‘opgeleukt’ met stickers. Lelijke, slecht vormgegeven stickers over ‘THE TRUTH ABOUT 9/11’. Getekend: de ‘Architects & Engineers for 9/11 Truth’.

Ja. Kijk, er is an sich niets mis mee om af en toe kritisch te zijn op journalistiek of bepaalde onderzoeken met een dergelijke maatschappelijke impact, zoals 9/11 of de MH17. Maar, noem me naïef, ik dacht eigenlijk dat we dit station intussen wel gepasseerd waren.

Gedegen onderzoek wordt continu in twijfel getrokken en bekritiseerd door de luidste stemmen. Daarnaast verspreiden deze vaak ongefundeerde twijfels zich ook door andere mensen foutieve informatie voor te schotelen (denk aan Facebook, diverse fora et cetera.). Eigenlijk ironisch dat ik dit zeg, aangezien dit ook juist de beschuldiging de andere kant op is: wetenschappers verstrekken foutieve informatie door inmenging van onder andere de industrie (Big Pharma).

Imago van technologie

Ook in mijn onderzoeksgebied hebben we hiermee te maken. Zo speelt het imago van een technologie een grote rol bij maatschappelijke acceptatie. Doordat er in de jaren zeventig en tachtig protesten (terecht of niet) waren tegen groene biotechnologie (onder andere planten, gewassen, voedsel), hebben ook de andere ‘kleuren’ biotechnologie nog steeds te maken met enige weerstand. Nu vormt deze weerstand niet direct een bedreiging voor de maatschappij zelf, maar twijfel aan technologie en wetenschap kan wel zulke vormen aannemen.

Neem de anti-vaxx-beweging die steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen. Door middel van diverse media - vaak online - worden mensen opgeroepen om hun pasgeboren kindje niet te laten inenten onder het mom ‘autonomie’. Natuurlijk, iedereen mag zelf beslissingen nemen die effect hebben op zijnj/haar leven, daarom hebben we bijvoorbeeld ook geen verplichte inentingen. Maar wat deze mensen vaak lijken te vergeten (of negeren), is dat er ook een hoop mensen zijn die om verschillende redenen niet ingeënt kúnnen worden en door bewuste weigering van vaccinaties door anderen een hoger risico lopen. Rechtvaardigt je eigen autonomie het hogere risico dat je een ander aandoet? En is daarom jouw autonomie meer ‘waard’ dan die van een ander?

Als aanhangers van de wetenschap hebben we hier dus nog een flinke taak liggen. Hoe winnen we het vertrouwen weer terug? Zeker dat van de twijfelende groep mensen. De groep die ons toch al volledig de rug heeft toegekeerd, is wellicht al niet meer te redden. Alleen nog even een gaatje in onze agenda’s vinden om hieraan te werken…

Deel dit artikel