Illustratie | Sandor Paulus
door

TUssen de oren | Geflipte colleges?

06/03/2015

Joost van Oort is geschiedenisdocent en werkzaam op het Sint Joriscollege te Eindhoven. Joost merkte dat hij er binnen zijn drukke examenprogramma nauwelijks aan toe kwam om leerlingen te ondersteunen bij de verwerking van examenstof. Daarnaast liep hij tegen het probleem aan dat de groep topsport-leerlingen die het Sint Joris rijk is, regelmatig zijn uitleg tijdens de lessen moest missen in verband met trainingen en andere verplichtingen. Om deze problemen op te lossen, besloot hij om zijn uitleg van examenonderwerpen om te zetten in filmpjes, die leerlingen dan als huiswerk via YouTube konden bekijken.

Die filmpjes bleken een groot succes: elk onderwerp van Joost heeft tussen de 150.000-200.000 views. Vele honderden leerlingen van zowel zijn eigen school als van scholen elders in het land bedanken Joost op zijn website voor zijn heldere uitleg en gebruiken zijn werk als voorbereiding op de eindexamens.

Dit is geen op zichzelf staande trend. Steeds vaker valt de term ‘flipping the classroom’. Het idee is dat het onderwijs letterlijk omgekeerd (geflipt) wordt: de uitleg wordt huiswerk, terwijl de les gebruikt wordt voor oefening en begeleiding van de docent daarbij. De aanpak sluit aan bij onderzoek dat laat zien dat voor goed begrip en presteren de verwerking van inhoud door de lerende zelf cruciaal is. Interessant is dat de filmpjes meestal vrij online worden gezet, en dus voor iedereen toegankelijk zijn. Steeds meer lesstof en uitleg komt daardoor beschikbaar. Ook van gerenommeerde scholen en instituten. Wil je een college kwantummechanica van een prof van Harvard? Geen probleem: effe googelen en klaar is kees!

Wordt dit ook een trend aan de TU/e?

Wordt dit ook een trend aan de TU/e? Flipping het college? In ieder geval zijn van steeds meer colleges opnames beschikbaar die bekeken kunnen worden. De grote vraag is natuurlijk of het helpt. Worden de prestaties van studenten beter? Leidt het tot betere uitleg? Vorig jaar promoveerde Pierre Gorissen bij de ESoE op dit onderwerp. Wat bleek: vooral studenten die toch al veel naar colleges komen en al goed presteren, bekijken de colleges thuis vaker, terwijl degenen die er juist het meest profijt van zouden kunnen hebben deze meer onbenut laten. Ook bleken de filmpjes meer effect te hebben als de student (digitale) aantekeningen maakte tijdens het kijken (‘taggen’). Kortom, voorlopig dus nog geen reden om als docent ‘geflipt te raken’ van deze ontwikkelingen: goede uitleg in rechtstreeks contact met de student blijft onmisbaar!

Perry den Brok | hoogleraar Onderwijskunde aan de Eindhoven School of Education

Deel dit artikel