Illustratie | Sandor Paulus
door

TUssen de oren | Ga je bij de volgende universiteitsraadverkiezing stemmen?

20/03/2015

Psychologisch onderzoek laat zien dat als je ‘ja’ hebt geantwoord op de bovenstaande vraag, het waarschijnlijker is dat je ook daadwerkelijk gaat stemmen nu je dit voornemen expliciet hebt gemaakt voor jezelf.

Ook blijkt dat ongeveer 5% vergeet te stemmen - een herinnering via SMS krijgt alsnog 3% naar de stembus. Niet dat we relatief te klagen hebben over de opkomst in deze verkiezingen op de TU/e in vergelijking met andere universiteiten. Een snelle zoektocht op internet laat zien dat de opkomst afgelopen jaar in Eindhoven (40,5%) alleen achterblijft bij Tilburg (49,1%), waarna andere universiteiten volgen (bijvoorbeeld Nijmegen, 33,6%, Groningen, 30,9%, Leiden, 21,5%, en Amsterdam, 20,9%).

Als we kijken waar de afgelopen weken studenten aan het protesteren zijn, zien we vooral activiteit in Amsterdam, Leiden, Groningen, en Nijmegen. In Tilburg en Eindhoven is het stil.

Eind jaren negentig werd op sommige universiteiten de inspraak van studenten flink verminderd - niet toevalligerwijs de universiteiten waar nu de protesten het sterkst zijn. In de psychologie is veel onderzoek gedaan naar het belang dat mensen hechten om hun mening te kunnen uiten. Als mensen niet het gevoel hebben gehoord te worden, ervaren ze dat als zeer onrechtvaardig. Voor een rechtvaardige universiteit is het dus belangrijk om goed te luisteren naar wat studenten willen, en ze inspraak te geven in beslissingen die voor hen relevant zijn.

Het werkt twee kanten op: Hoe meer de stem van studenten gehoord wordt, hoe meer studenten gaan stemmen, en hoe meer studenten gaan stemmen, hoe meer hun stem gehoord wordt. Studenten, blijf dus stemmen. En het bestuur raad ik aan om goed te luisteren - Yik-Yak schijnt de laatste rage te zijn, en veel directer kan inspraak op de TU/e niet worden!

Daniël Lakens is universitair docent Toegepaste Cognitieve Psychologie bij de afdeling Human Technology Interaction

Deel dit artikel