Aijiththan Loganathan.
door

UR | De keuze is reuze

24/06/2015

Je bent eerstejaars student in het Bachelor College. Je komt van de vertrouwde middelbare school af waar je rooster voor je gemaakt werd. Inmiddels ben je geen scholier meer; je bent student. Je doorloopt de eerste twee kwartielen met een zorgeloos rooster, maar dan komt het: het tweede semester. In het tweede semester ben je de middelbare school ontgroeid en is de tijd gekomen dat jij je volledige vakkenpakket voor de volledige bachelor vaststelt. Oei, dat is wel een heel grote opgave en behoorlijk bepalend voor je verdere studieverloop...

Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor. Met wat hulp van je docentcoach en de online Planapp begin je aan je persoonlijke puzzel, maar je komt er al snel achter dat een sudoku hierbij vergeleken niks voorstelt. Basisvakken, majorvakken, USE-vakken en natuurlijk de keuzevakken moet je proberen te verenigen in een samenhangend studiepakket waarbij je zowel kunt verbreden als verdiepen.

Eerst zet je al je basisvakken en majorvakken in de Planapp, dat ging nog redelijk eenvoudig. Als tweede stap kies je een USE-pakket, keuzepakketten en keuzevakken - en daar begint de warboel. ‘Welke vakken vind ik interessant?’ ‘Welke vakken passen het beste in mijn planning?’ ‘O nee, deze twee vakken zitten in hetzelfde tijdvak!’ Dit zijn maar een aantal gedachtes die in het hoofd van de eerstejaars student omgaan tijdens dit gepuzzel.

Veel studenten kiezen voor de makkelijke weg: keuzepakketten aangeboden door de eigen faculteit, lekker vertrouwd. Of gewoon keuzevakken bij elkaar gooien die het beste in het rooster passen. Hoe zou dat toch komen? Voor een student die natuurkunde studeert, is het erg lastig om in te schatten wat keuzevakken bij technische bedrijfskunde inhouden en andersom. Als de Plannapp al een beschrijving van een vak bevat, is deze vaak zodanig beknopt, dat geploeter door de studyguides vaak onvermijdelijk is voor een weloverwogen besluit.

De docentcoach biedt hulp tijdens de selectie van keuzevakken en USE-vakken, maar ook van deze docentcoach kun je niet verlangen dat hij alle keuzevakken en keuzepakketten door en door kent. Zeker wanneer je als student de keuze maakt om te ‘verbreden’ zorgt dit vaak voor problemen. 

De keuze is reuze -één van de fantastische voordelen van de nieuwe bachelor-indeling van onze universiteit-, maar wat meer structuur, voorlichting en mogelijkheden tot hulp zouden de eerstejaarsstudent meer rust geven tijdens het keuzeproces. Immers willen we dat iedere eerstejaarsstudent na pakweg drie of vier jaar een bachelordiploma bezit met keuzevakken die iets toevoegen aan de interesses en kwaliteiten van deze student. Alleen dán is de universiteit in staat om de ware ingenieur van de toekomst op leiden.

Deel dit artikel