Bor de Kock. Foto | Tom Kölker
door

UR | Mastermind

08/06/2015

Nu de maand september nadert, nadert ook het einde van de studiefinanciering en het begin van het sociale leenstelsel. Dat betekent voor studenten het einde van een semi-zorgeloze studententijd. De vraag dient zich nu aan of je naast je studie stevig gaat werken voor de kost, of dat je ervoor kiest te gaan lenen.

De gevolgen hiervan op het gedrag van studenten zijn onbekend: langer studeren kost meer geld en het investeren van tijd in andere zaken dan het zo snel mogelijk halen van een diploma, vergt een complexere afweging. Betaalt een jaar zitting nemen in een bestuur of deelnemen aan een studententeam zich echt terug in je latere zoektocht naar een baan, of kun je dat soort activiteiten beter links laten liggen?

Voor de TU/e is het afwachten. Enerzijds is het denkbaar dat minder mensen aan een academische studie beginnen, maar aan de andere kant is het ook goed mogelijk dat men juist massaal kiest voor een technische studie. De garantie op het vinden van een baan en daarmee op het kunnen afbetalen van je lening, is namelijk geen overbodige luxe.

Hoe dan ook komt het beoogde effect van de invoering van het leenstelsel - verbetering van het onderwijs door de vrijkomende middelen daarin te investeren - voor de huidige generatie studenten te laat. Deze generatie is dan al lang afgestudeerd. De voucherregeling van minister Bussemaker, waarbij de komende generaties studenten bij hun afstuderen een ‘tegoedbon’ van tweeduizend euro meekrijgen om in de toekomst alsnog te genieten van het verbeterde onderwijs, is bij velen nog onbekend. Bovendien zijn de gevolgen hiervan op de lange termijn nog volstrekt onduidelijk.

Al die nog onbekende gevolgen van het leenstelsel komen in Eindhoven op een lastig moment: de ingrijpende hervormingen in de masterfase roepen hier bij de gemiddelde student ook al veel vragen op.

Maar er wordt gewerkt aan meer duidelijkheid en oplossingen. Het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) heeft inmiddels duidelijke mails gestuurd aan de bijna-masterstudenten, en het ministerie van OCW komt hier en daar op de proppen met een verhelderende infographic. Maar of het op tijd is en écht gaat helpen, is de vraag. Want hoe de wereld en de TU/e er over een paar jaar uitzien kan niemand voorspellen.

Deel dit artikel