Start werk Groene Loper waarschijnlijk volgende week

De werkzaamheden voor de aanleg van de Groene Loper -het nieuwe verkeersluwe hart van het TU/e-terrein- starten waarschijnlijk volgende week, de week van maandag 14 mei. De TU/e koos onlangs het bedrijf J. van Esch BV om de groene klus te klaren.

door

De Groene Loper is een ontwerp van MTD Landschapsarchitecten. Dit Bossche bureau kwam, in overleg met onder andere een afvaardiging van studenten en medewerkers, tot een stevige herinrichting van het middengebied van het universiteitsterrein, waar auto’s en fietsers niet welkom zijn.

Opvallend onderdeel in het plan is de grote vijver bij het Hoofdgebouw, waar in het verleden ook al een waterpartij lag. De aanleg hiervan is, samen met het aanpakken van de zuidingang van het Hoofdgebouw, het meest ingrijpende deel van de werkzaamheden, aldus projectleider ing. Boudewijn Elmans van Dienst Huisvesting.

Elmans verwacht dat het Simon Stevinplein -het parkeerterrein aan de zuidoostkant van het Hoofdgebouw- vanaf volgende week wordt afgesloten. De parkeerplaats aan de westkant blijft vooralsnog in gebruik. 
De hoofdingang van het genoemde gebouw, aan de kant van de receptie, gaat binnenkort ook dicht in verband met de sloop van de betonnen hellingbaan die er nu ligt. De noordingang blijft toegankelijk en er komt een tijdelijke extra entree aan de westkant van het gebouw, ook voor mindervaliden.

De zuidelijke ingang van de fietsenkelder in het Hoofdgebouw gaat in de bouwperiode eveneens dicht; de kelder blijft bereikbaar aan de westzijde, via de rode schuifdeur. Ook andere fietsparkeerplaatsen in het gebied worden verplaatst; sommige tijdelijk, andere definitief.

Groenvoorzieningsbedrijf Van Esch is volgens Elmans momenteel druk doende met de voorbereidingen en het maken van een gedetailleerd werkplan. Het bedrijf uit Cromvoirt, dat volgens Elmans op het TU/e-terrein eerder al ‘enkele kleine klussen in de groenvoorziening’ klaarde, neemt vooralsnog alleen de eerste fase van de Groene Loper voor zijn rekening. Dit gedeelte bestrijkt in grote lijnen het gebied tussen de Dommel, het Auditorium, Hoofdgebouw, Vertigo en Helix, naar het oosten uitlopend langs het nieuwe MetaForum (de vernieuwde W-hal) richting het gebouw Ceres (zie het bovenste kaartje hieronder). 
Het grootste deel van de eerste fase moet bij de start van het nieuwe collegejaar klaar zijn; het gebied rond de noord- en oostzijde van MetaForum wordt iets later, naar verwachting in november, opgeleverd.

De tweede fase van het nieuwe groene hart, tussen MetaForum en de nieuwbouw van de faculteit Technische Natuurkunde en Electrical Engineering, wordt later aangepakt. Hiervoor wordt tegen die tijd een afzonderlijke aanbestedingsprocedure gestart, aldus Elmans. 
De hele Groene Loper moet in de loop van 2014 klaar zijn.

Deel dit artikel