Geld voor onderzoeksprojecten met India

Twee van de drie nieuwe projecten rond functionele materialen die door NWO in samenwerking met de Indiase overheid worden gefinancierd gaan naar de TU/e. Het gaat om onderzoek naar katalysatoren en membranen met nanogaatjes. Met de bijdrage van NWO, een klein half miljoen euro, kunnen op elk project twee promovendi worden aangenomen.

In het eerste project willen prof.dr.ir. Emiel Hensen (Molecular Catalysis) en dr.ir. Xander Nijhuis (Chemical Reactor Engineering) samen met collega’s in India katalysatoren ontwikkelen waarmee op duurzame wijze propyleen naar propyleenoxide (een grondstof voor plastics) en methaan naar methanol kan worden omgezet. Dat laatste proces noemt Hensen een “droomreactie. Als dat lukt, dan kun je methaan dat in afgelegen gebieden wordt gewonnen, bijvoorbeeld als schaliegas, energiezuinig omzetten in vloeibaar methanol. Dat maakt het veel eenvoudiger te vervoeren.”

Op dit project worden in Eindhoven twee promovendi aangesteld voor het ontwerpen en testen van de katalysatoren, waarvan gouddeeltjes een belangrijke component zullen vormen. “Een van onze Indiase partners is een expert op het gebied van goudkatalysatoren, de andere gaat met spectroscopische technieken kijken naar het oppervlak van de katalysatoren.” De bedoeling is dat ook in India twee promovendi worden aangenomen, die als een team met hun Eindhovense collega’s zullen samenwerken.

Het tweede project is toegekend aan prof.dr. Rint Sijbesma (Macromolecular and Organic Chemistry) en dr. Albert Schenning (Functional Devices). Zij gaan samenwerken met onderzoekers uit Bangalore om zogeheten nanoporeuze materialen te maken. Met behulp van vertakte polymeren en vloeibare kristallen willen ze membranen ontwikkelen die filtratie en ontgifting kunnen combineren en die schoongemaakt kunnen worden door ze aan licht bloot te stellen. De onderzoekers voorzien toepassingen in onder meer waterzuivering en kunstnieren.

Deel dit artikel