PUR wil inhoudelijke discussie over Mobiliteitsplan

“We willen de discussie over het Mobiliteitsplan vooral op inhoud voeren en niet op basis van wat hierbij onze rechten zijn.” Dit is de uitdrukkelijke wens van Rianne van Eerd, voorzitter van PUR, de personeelsfractie in de universiteitsraad. Op 6 maart bespreken Van Eerd en de bonden met het College van Bestuur eerder aangedragen alternatieven om betaald parkeren te voorkomen.

Maandag jongstleden liet de PUR in de vergadering met het CvB weten dat men verrast was door de uitspraken op 11 februari van CvB-lid Jo van Ham op de nieuwssite van Cursor. Daar vertelde hij dat het Mobiliteitsplan komend najaar integraal zou worden ingevoerd. Het betaald parkeren voor medewerkers is een cruciaal onderdeel van dit plan. Voor het CvB is het parkeergeld één van de financiële bronnen die de renovatie van Hoofdgebouw mogelijk moeten maken, zo vertelde Van Ham.

Volgens PUR-lid Harold Weffers waren deze uitspraken niet in overeenstemming met de afspraken die de PUR en de bonden eerder hadden gemaakt met het CvB; namelijk dat op 6 maart aanstaande eerder aangedragen alternatieven gezamenlijk besproken zouden worden. Van Ham liet maandag weten dat het invoeren van het Mobiliteitsplan wat hem betreft ook nog steeds een voorgenomen besluit is en dat ook hij nog steeds open staat voor het bespreken van alternatieven.

Rianne van Eerd, voorzitter van PUR, noemt het een complexe materie en volgens haar is het verbinden van het parkeergeld van medewerkers aan de renovatie van het Hoofdgebouw “niet slim”. Onderwijsjurist Erik de Groot onderzocht in opdracht van PUR welke rechten de U-raad heeft op het Mobiliteitsplan. Volgens hem zou dat instemmingsrecht moeten zijn. Maar Van Eerd, die deze informatie al heeft gedeeld met het CvB, vindt deze uitkomst op dit moment niet van belang.

Van Eerd: “Wij willen op 6 maart discussiëren op basis van de inhoud. Kunnen we het Mobiliteitsplan zodanig aanpassen dat medewerkers straks een keuze hebben? Betaald parkeren op de campus, of gratis op het MMS-terrein dat op enige afstand ligt. Ook willen we dat nagedacht wordt over een compensatieregeling voor medewerkers waarbij het betaald parkeren een negatief financieel effect heeft van meer dan één procent op hun inkomen. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar sinds juni vorig jaar ook betaald parkeren is ingevoerd, zien we dat met mensen in lage schalen wel rekening gehouden wordt.”

Tijdens de volgende U-raadsvergadering op 31 maart komt het Mobiliteitsplan weer op de agenda te staan. Van Eerd hoopt dat haar fractie en de bonden dan een aanvaardbaar compromis hebben bereikt met het CvB.

Deel dit artikel