Het MMS-terrein. Foto | Bart van Overbeeke

Drie ton voor terrein om gratis te parkeren

Het College van Bestuur wil het MMS-terrein aan de Celebeslaan geschikt maken voor parkeren, zodat medewerkers vlakbij de campus gratis kunnen parkeren. Dit gaat drie ton kosten. De U-raad waardeert dit plan en legt zich erbij neer dat medewerkers vanaf januari 2015 dagelijks twee euro moeten betalen voor het parkeren op de campus. Tegelijkertijd heeft de raad er gisteren via een ‘ongevraagd advies’ op aangedrongen verschillende zaken goed uit te zoeken.

Het MMS-terrein (zie foto) wordt dit jaar nog geschikt gemaakt voor parkeren. Dat wil zeggen dat het wordt verhard en dat er een slagboom, verlichting, cameratoezicht en fietsenstalling komen. Deze maatregelen moeten een kleine tweehonderd extra parkeerplaatsen opleveren op zo’n tien minuten lopen van de campus. Alleen TU/e’ers mogen er parkeren en voor hen is dit gratis.

Het gaat zo’n drie ton kosten om het terrein ‘parkeerrijp’ te maken. Het terrein is in bezit van de universiteit en wordt tot in elk geval begin januari 2019 niet verkocht. Met de gemeente wordt nog gekeken naar de veiligheid van de route van het terrein naar de campus. Het eerdere plan om parkeergarages te realiseren, is van tafel.

De UR waardeert het dat er naar alternatieven is gekeken, maar adviseert tegelijk met klem om nog naar verschillende zaken rondom het mobiliteitsbeleid te kijken. Zo wordt een beroep op het CvB gedaan om goed te definiëren welke motorvoertuigen nu precies moeten gaan betalen voor het parkeren. Ook vraagt men om goed te kijken of er op bepaalde dagen gratis kan worden geparkeerd en te rapporteren over stimuleringsmaatregelen om de alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken. Daarnaast wil de UR dat het CvB helderheid schept in de kwestie welke bevoegdheden de medezeggenschapsorganen op de TU/e nu precies hebben bij dit onderwerp.

Collegelid mr. Jo van Ham zei gisteren in de universiteitsraadsvergadering dat hij met een gedeelte van de adviezen kan meegaan. Zo zegt hij toe om te kijken of TU/e-medewerkers in de weekenden gratis mogen parkeren. Als er evenementen zijn waarbij anderen sowieso al gratis mogen parkeren -denk aan de open dagen- lijkt het hem vanzelfsprekend dat ook TU/e’ers die dag gratis op het terrein mogen staan.

Waar hij op voorhand al ‘nee’ tegen zegt, is het verzoek van de UR om niet nog meer ‘derden’ op het terrein huisvesting te bieden. Volgens Van Ham blijft het open karakter van de campus in stand en blijven de plannen overeind om onder meer Fontys-studenten en bedrijven op de campus onder te brengen. Van Ham liet verder weten dat zijn eerdere uitspraak in Cursor dat het parkeergeld voor de realisatie van het Hoofdgebouw wordt gebruikt ‘wat ongelukkig was geformuleerd’. “Het komt de hele leefbaarheid van de campus ten goede.”

De maatregel, waarbij TU/e-medewerkers twee euro per dag gaan betalen voor het parkeren, moet januari 2015 ingaan. Uitgezonderd hiervan zijn degenen die van een invalidenparkeerplaats gebruikmaken. Iedere TU/e-medewerker krijgt in principe twaalf gratis parkeerdagen.

Gratis parkeren buiten de campus - hoeveel wandelminuten kost je dat nou? Cursor verrichte alvast wat veldwerk, kijk mee via het filmpje hieronder.

Deel dit artikel