Betaald parkeren medewerkers vanaf 2014 "niet realistisch"

Martin Boers, hoofd Dienst Interne Zaken (DIZ), is de nieuwe kartrekker van een nog te formeren werkgroep die een definitief plan voor het mobiliteitsbeleid van de TU/e moet uitwerken en invoeren. Boers is zeer te spreken over het beleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar betaald parkeren voor medewerkers medio juni wordt ingevoerd. Hij kan nog niet zeggen wanneer aan de TU/e medewerkers moeten gaan betalen. Per 1 januari 2014 lijkt hem niet erg realistisch.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaan medewerkers met ingang van 15 juni per dag betalen voor het parkeren van hun auto. De komende drie jaar zal het tarief daarbij oplopen van € 1,- naar € 2,50 per dag. Martin Boers, hoofd DIZ en sinds half april kartrekker van het mobiliteitsbeleid van de TU/e, is zeer gecharmeerd van het Rotterdamse mobiliteitsplan, waarin naast de tariefstelling ook aandacht is voor OV-vergoedingen, telewerken en het verbeteren van fietsvoorzieningen. Onder dat laatste punt valt  ook een aanschafstimulering voor E-bikes en E-scooters, iets waar de TU/e momenteel ook mee experimenteert.

Volgens Boers heeft de zeskoppige werkgroep die sinds vorig jaar bezig was met het uitwerken van een mobiliteitsplan, half maart een plan opgeleverd dat niet concreet genoeg was. "Naar aanleiding daarvan is besloten om de verantwoordelijkheid voor het plan toe te wijzen aan de diensthoofden van Huisvesting, Personeelszaken en Interne Zaken", aldus Boers. "Ik ben er sinds half april de kartrekker van. Deze week spreek ik nog met mijn collega's van de twee andere diensten en gaan we zo snel mogelijk een werkgroep formeren waar alle benodigde specialismen in aanwezig zijn. De volgende stap is dan het vaststellen van een tijdspad en een aanzet tot een voorlopig plan. Dat zal er voor de zomervakantie moeten liggen. Ik ben voorstander om daar het model van de EUR als leidraad voor te gebruiken. Hun situatie vind ik zeer goed te vergelijken met die van ons." 

De eerste versie van het EUR-mobiliteitsplan werd in maart 2011 opgeleverd en de Rotterdamse universiteit heeft meer dan twee jaar de tijd genomen om het plan door de universiteitsraad te loodsen, het aan te passen, het te communiceren binnen de instelling en in te voeren. Boers prijst de zorgvuldigheid die daarbij in acht genomen is. "Er zijn zeer veel aspecten waar naar gekeken moet worden en die bijvoorbeeld ook in arbeidsvoorwaarden moeten worden uitgewerkt. Voor de bekostiging van het mobiliteitsbeleid, zoals bijvoorbeeld voor het verstrekken van OV-trajectkaarten of voor de bouw van een parkeergarage, zou een mobiliteitsfonds opgericht kunnen worden, dat gevuld wordt met de parkeergelden van zowel de eigen medewerkers als met middelen die worden ingebracht door andere partijen op de campus, waar overeenkomsten mee worden afgesloten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om TNO, Fontys en het nieuwe FOM-instituut DIFFER."

Boers kan op dit moment niet niet zeggen of en waar mogelijk een parkeergarage op het terrein zou komen. "In een eerder stadium is al wel opgemerkt dat parkeren in een gebouwde omgeving noodzakelijk zal zijn omdat de komende jaren steeds meer gewone parkeerplaatsen zullen wegvallen. Maar concreet is daar verder nog niets over besloten."

Een eerder genoemde deadline voor de invoering van het betaald parkeren op 1 januari 2014 lijkt Boers "niet erg realistisch. Ik kan op dit moment echt niet zeggen wanneer het op z'n vroegst wel zou kunnen. Dat is iets waar we ook nog met het College van Bestuur over moeten overleggen."     

Deel dit artikel