Extra maatregelen maken renovatie Hoofdgebouw mogelijk

Zoals het zich nu laat aanzien kan de renovatie van het Hoofdgebouw, ook bekend als Project 3, volgens plan worden uitgevoerd. Het College van Bestuur heeft hiervoor met instemming van de Raad van Toezicht een ‘voorgenomen besluit’ in genomen, dat in juni definitief moet worden. Extra maatregelen moeten er de komende jaren voor zorgen dat de huisvestingsnorm binnen het vastgestelde kader blijft.

Een van die extra maatregelen die het CvB gaat nemen is het uitstellen van de renovatie van het gebouw Gemini (Project 4) met drie jaar. Volgens Jo van Ham, die binnen het CvB verantwoordelijk is voor het huisvestingsplan, zal dat de faculteit Werktuigbouwkunde, de gebruiker van Gemini, bouwtechnisch en qua leefklimaat geen problemen gaan opleveren. 

Daarnaast moet Dienst Huisvesting de komende jaren 800.000 euro zien te besparen op de huisvestingslasten en moet de TU/e extra inkomsten zien te genereren. Die zullen onder meer moeten komen uit de parkeergelden en uit de verkoop van de Bunker.

Volgens CvB-lid Van Ham moet de renovatie doorgang vinden omdat het Paviljoen, het huidige onderkomen van de faculteit IE&IS, "echt op is." Van Ham: “We vinden het echt hard nodig om IE&IS andere ruimte te bieden om hun onderwijs en onderzoek goed te kunnen doen. Datzelfde geldt ook voor Industrial Design, dat op dit moment nog gehuisvest is in het Hoofdgebouw.”

De bottleneck bij Project 3 is de zogeheten ‘14%-norm’. Jaarlijks mag niet meer dan veertien procent van het totale budget van de TU/e, wat zo’n driehonderd miljoen euro groot is, besteed worden aan huisvestingslasten. Dat betreft dan de kosten voor de gebouwen, de hypotheeklasten, de kosten voor energie en water, voor schoonmaak en voor het onderhoud en de afschrijvingen. Eind 2013 leek het erop dat door te starten met Project 3 die norm de komende jaren overschreden zou worden.

“De universiteitsraad en de Raad van Toezicht letten scherp op een mogelijke overschrijding van de norm en ook het CvB wil zich er aan houden”, aldus Van Ham. “Maar met het doorvoeren van enkele grondige maatregelen kan dat voorkomen worden."

Veronique Marks, directeur van Dienst Huisvesting moet acht ton besparen en ze gaat daarvoor in eerste instantie naar de energiekosten kijken. “Daar valt nog veel te bezuinigen. Het Auditorium hoeven we bijvoorbeeld in de zomervakantie niet te koelen. Dan wordt het er wel warm, maar er zijn dan toch geen colleges. Ook op gas kunnen we besparen door het Hoofdgebouw op onze WKO-installatie (warmte-koudeopslag, red.) aan te sluiten.” Hiermee denkt ze de helft van de gevraagde acht ton te besparen. De andere helft wil ze vinden in het minder huren van ruimte bij andere partijen en het terugdringen van de kosten voor beheer en onderhoud.

Tot juni worden de plannen verder uitgewerkt om het Hoofdgebouw in de komende jaren om te bouwen tot een onderkomen voor de faculteiten Industrial Design (ID) en Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) en voor negen van de elf diensten van de TU/e. Het gebouw moet eind 2014 leeg zijn, waarna in 2015 begonnen kan worden met asbestsanering en het strippen van het gebouw. In 2019 moeten de nieuwe gebruikers er in kunnen.

Vorige week ging een aanbestedingsprocedure van start, waarbij de TU/e voor dit project gaat werken volgens het principe van 'total engineering'. Dat betekent dat straks een consortium verantwoordelijk wordt voor het totale integrale ontwerp van het gebouw. Alle relevante disciplines moeten hierbinnen vertegenwoordigd zijn: de architectonische, de constructieve, de elektrotechnische, de bouwkundige en de klimatologische.

Het CvB heeft ook besloten het mobiliteitsplan uit te voeren. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ook medewerkers van de TU/e parkeergeld gaan betalen. Van Ham: “We hebben de inkomsten van betaald parkeren nodig om onder de 14%-norm te blijven. We doen het al voor bezoekers, maar gaan het nu vragen aan alle parkeerders op de campus.” Cursor bericht hier volgende week meer over op de site.

Op termijn denkt het CvB ook nog geld te kunnen binnenhalen met de verkoop van de Bunker aan de Kennedylaan en een leegstaand terrein buiten de campus, het zogenoemde MMS-terrein. Het grote overdekte plein van MetaForum, het MultiMediaPaviljoen en Kennispoort wil men gaan verhuren en ook de resterende ruimte op de campus moet ondernemender ontwikkeld worden, aldus Van Ham. “Volgens het gemeentelijke bestemmingsplan mogen op de campus bedrijven komen die bij de TU/e passen. Daar gaan we serieus naar kijken.”

Deel dit artikel