Besluitvorming betaald parkeren medewerkers pas begin 2014

De universiteitsraad laat een externe jurist uitzoeken welke vorm van zeggenschap de raad toekomt bij het Mobiliteitsplan. In het plan, dat maandag als opiniërend stuk aan de raad werd voorgelegd, staat dat medewerkers medio 2014 per dag twee euro aan parkeergeld moeten gaan betalen. De bonden hebben in het Instellingsgebonden Overleg (IGO) al laten weten daarmee niet akkoord te gaan en te willen kijken naar alternatieven.

In het IGO, waarbinnen het CvB overlegt met vertegenwoordigers van de vakbonden, hebben de bonden al aangegeven pertinent tegen het betaald parkeren voor het personeel te zijn, omdat dit het  inkomen van medewerkers aantast. Overigens zijn de bonden het wel eens met enkele belangrijke uitgangspunten van het plan, zoals het inzetten op duurzaamheid en reduceren van het aantal auto’s op de campus. De bonden willen graag met het CvB praten over alternatieven om die uitgangspunten toch te realiseren en denken dat stimulerende maatregelen beter zullen werken dan 'strafmaatregelen', waartoe men het betaald parkeren rekent. Dit zou vorig jaar ook gebleken zijn uit een door het CvB opgezette mobiliteitsenquête. Op dit moment verschillen de bonden nog van mening met het CvB over de vraag of de bonden op dit onderdeel instemmingsrecht hebben, zoals hun landelijke juristen aangeven. Het CvB bestrijdt dat.

Bij de universiteitsraad speelt min of meer hetzelfde probleem. Daar maakte de personeelsfractie PUR maandag bekend dat men een externe jurist laat uitzoeken welke status de U-raad zou moeten hebben bij dit plan. De U-raad van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zou bij de behandeling van een vergelijkbaar plan adviesrecht hebben gehad. Dat is ook waar de Eindhovense raad naar streeft. Universiteitssecretaris Nicole Ummelen heeft al laten weten dat het plan geen aanpassing van de arbeidsvoorwaarden met zich meebrengt.

CvB-lid Jo van Ham benoemde maandag in U-raadsvergadering de redenen van het CvB voor invoering van betaald parkeren. "We streven naar een leefbare, duurzame campus en met dit plan ontmoedigen we het autogebruik. Daarnaast gaan er op termijn nog veel parkeerplaatsen verdwijnen, waardoor in de toekomst parkeergarages nodig zijn (overigens is nu nog niet duidelijk wanneer die garages er komen, red.). Om beide eerste punten betaalbaar te houden, moet er geld gevonden dat we niet willen onttrekken aan het onderwijs en onderzoek. Daar ligt onze prioriteit. En als universiteit moeten we laten zien dat we staan voor duurzaamheid: practice what you preach."

Volgens Van Ham heeft de besluitvorming over het plan geen haast. "Het is geen gemakkelijk onderwerp, het kent voor- en tegenstanders. Dat is ook de reden dat we lang over de planvorming gedaan hebben." Hij noemde de maand februari of maart 2014 als tijdstip waarop een besluit genomen moet worden."Rond die periode willen we ook een beslissing nemen over Project 3, de renovatie van het Hoofdgebouw. Dat zou dan mooi samenvallen", aldus Van Ham.

Deel dit artikel