Keuzegids: niet alle ingenieurs meer gewild

Driekwart van de universitaire eerstejaars heeft volgens de Keuzegids Universiteiten een opleiding met matige of slechte baanvooruitzichten gekozen. Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Informatica bieden nog wel uitstekende perspectieven, maar voor andere technische studies zijn de verwachtingen bijgesteld.

Er zullen de komende jaren aanzienlijk meer wo-afgestudeerden naar werk zoeken dan er vacatures zijn, staat in de nieuwe Keuzegids Universiteiten 2015. De vakgebieden met de grootste verwachte werkloosheid zijn bedrijfskunde, economie en rechten. Bij een reeks andere vakgebieden -van letteren en sociale wetenschappen tot en met natuurwetenschap en bouwkunde- is de situatie iets beter, maar nog steeds matig.

Opvallend is met name dat de vooruitzichten voor natuur- en scheikundigen tot dusverre heel goed waren, maar dat voor beginnende studenten de baankansen met een diploma in deze vakgebieden zijn bijgesteld naar matig. Voor de studies Industrial Design en Bouwkunde  waren de kansen op een baan al langer ongunstig.

Tot de weinige studies met gunstige baankansen behoort behalve Tandheelkunde, Electrical Engineering en Werktuigbouwkunde ook Informatica. Dit laatste staat in schril contrast met het slechte vooruitzicht voor hbo-informatici, waar de Keuzegids HBO begin oktober de vinger op legde.

Het verschil is volgens de Keuzegidsredactie dat er veel minder wo-informatici zijn, terwijl er op dit niveau juist meer mensen met pensioen gaan. Universitair opgeleide informatici zijn voor een baan dus niet afhankelijk van de groei van het aantal ict-banen. Hbo’ers zijn dat de komende jaren wel.

Ook de prognoses voor andere studierichtingen bevatten volgens de Keuzegids verrassende contrasten. Zo is er bij theologie sprake van een krimpend aantal banen, maar zorgt een golf pensioneringen toch voor voldoende banen. Voor economen en bedrijfskundigen geldt het omgekeerde: de beroepsgroep is relatief jong en de stroom afgestudeerden groot.

De Keuzegids baseert zijn prognoses op onderzoek van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt in Maastricht. Dit koppelt economische en demografische trends aan het aantal studenten per studierichting.

Begin deze maand meldde de Keuzegids HBO 2015 dat ook de perspectieven voor driekwart van de huidige eerstejaars aan hogescholen de komende jaren matig tot slecht zijn.

Deel dit artikel