TU/e klimt in ranking Keuzegids naar derde plek

De TU/e is door de Keuzegids Universiteiten 2015 voor de elfde keer uitgeroepen tot de beste technische universiteit van Nederland. In de overall ranking stijgt de TU/e van de vierde naar de derde plaats, achter de Open Universiteit en Wageningen. Het verschil met Delft en Twente (gedeelde elfde plaats) groeit.

Volgens de Keuzegids hebben de onderwijsvernieuwingen die de TU/e de laatste jaren heeft doorgevoerd, hun vruchten afgeworpen. Alle elf bacheloropleidingen van de TU/e krijgen de hoogste beoordeling. Zeven opleidingen worden bovendien onderscheiden als ‘topopleiding’: Biomedische Technologie, Technische Innovatiewetenschappen, Electrical Engineering, Scheikundige Technologie, Technische Informatica, Technische Natuurkunde en Technische Wiskunde. ‘Daarmee laat de TU/e de andere twee technische universiteiten (gedeeld elfde in de algemene ranglijst) ver achter zich en behoort de universiteit tot de beste van Nederland’, aldus de gids.

Overigens sluit de profielbeschrijving van de Eindhovense universiteit wel af met een zorgpunt: volgens de redactie van de Keuzegids heeft de TU/e landelijk het hoogste uitvalcijfer van eerstejaars van alle Nederlandse universiteiten. Volgens de laatste cijfers die daarover voorbij kwamen in de universiteitsraad, en die dateren van 24 maart dit jaar, was de verwachte uitval voor 2013 twaalf procent.

Hoofdredacteur Frank Steenkamp van de Keuzegids zegt zich te baseren op de cijfers van de bijsluiter 'Studie in cijfers', waarin vermeld staat hoeveel studenten er in het tweede jaar verder gaan in dezelfde studie. "Als we die verschilscores aggregeren naar instellingsniveau, scoort de TU/e duidelijk het laagst", aldus Steenkamp.

Volgens bestuursvoorlichter Barend Pelgrim kan in die uitvalcijfers enige 'vervuiling' zitten. "Er kunnen studenten zijn die zijn gestopt met de ene studie, maar die de universiteit niet hebben verlaten. Die zijn het jaar erop overgestapt naar een andere studie aan de TU/e." Volgens Pelgrim zoekt het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) op dit moment uit om hoeveel studenten het dan gaat.

Rector magnificus Hans van Duijn is ermee ingenomen dat de universiteit al zo lang de ranglijst als beste technische universiteit aanvoert. “Om één keer als beste benoemd te worden is al zeer bijzonder, maar dat we het jaar na jaar opnieuw bewijzen geeft een enorme voldoening.” Van Duijn is daarnaast “bijzonder verheugd” te zien dat alle opleidingen als beste in hun categorie beoordeeld worden. “Een betere indicatie is er bijna niet voor het succes van ons nieuwe Bachelor College. Daar mogen we met elkaar enorm trots op zijn.” 

De Keuzegids Universiteiten 2015 wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). De gidsredactie van het CHOI beoordeelt opleidingen op allerlei punten. Ze baseert zich daarvoor met name op de studentenoordelen (60%) in de Nationale Studentenenquête over onder meer het studieprogramma, de docenten en de faciliteiten van een opleiding en de geschatte contacturen per week volgens diezelfde enquête (10%). Verder worden cijfers meegenomen over studiesucces uit landelijke onderwijsstatistieken (20%) en expertoordelen uit de accreditatie van opleidingen door keuringsmerkinstantie NVAO (10%).

Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel