Rector viert successen bij opening academisch jaar

Een stevige groei van de instroom, prima scores in nationale en internationale ranglijsten, topprestaties van de voetbal- en zorgrobots in Brazilië en de mogelijke komst van een dependance in Den Bosch. Rector Hans van Duijn koos gisteren tijdens de opening van het academisch jaar nadrukkelijk voor het vieren van de successen van zijn universiteit.

Bij elkaar opgeteld beginnen dit collegejaar zo'n 2600 nieuwe bachelor-, schakel- en masterstudenten aan een TU/e-studie. Volgens rector Hans van Duijn een aantal dat goed laat zien welke enorme progressie de universiteit de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. "Maar ook een groei die nieuwe uitdagingen stelt aan onze onderwijscapaciteit, de beschikbare ruimtes en de verroostering", aldus Van Duijn. Volgens hem is er echter geen noodzaak tot ongerustheid. "Onze fantastische onderwijsstaf is klaar voor het nieuwe jaar."

Van Duijn stipte nog aan dat inmiddels de voornemens uit het Sectorplan voor Natuurkunde en Scheikunde om op termijn het aantal eerstejaars voor deze opleidingen op te schroeven naar honderd instromers ruimschoots is gehaald. "Alleen al bij Technische Natuurkunde starten dit jaar tweehonderd eerstejaars." Bij Scheikundige Technologie stond de teller begin vorige week al op 85 eerstejaars.

Veel werk zal het komende jaar verzet gaan worden voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de Graduate School, zo vertelde Van Duijn. Volgens hem een aanzienlijke uitdaging aangezien de instroom van studenten vanuit het Bachelor College een groep gaat opleveren met een achtergrond die veel gevarieerder is dan men tot nu toe gewend is. Die instroom is volgend jaar september te verwachten, omdat dan het Bachelor College ook haar derde jaar heeft afgerond.

Van Duijn onthulde ook nog de mogelijke komst van een Graduate School in Den Bosch in samenwerking met de Tilburg University. Het gaat hierbij om een academisch opleidingscentrum met drie mastertracks: Data Science, Entrepreneurship en Governance. De twee universiteiten voeren de komende maanden een haalbaarheidsstudie uit om de groeiende behoefte aan academisch gevormde data scientists, ondernemers en bestuurders in kaart te brengen.

Eind van dit kalenderjaar moeten de partijen een definitief besluit nemen over het plan. De beoogde vestingsplek is het uit 1899 daterende historische klooster Mariënburg van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef in de Bossche binnenstad. De nieuwe opleiding zal naar verwachting ruimte bieden aan enkele honderden studenten.

Ook de definitieve invoering van een TU/e-eigen gedragscode voor wetenschapsbeoefening werd door Van Duijn aangekondigd. Cursor meldde de komst van die code al medio juni en deze week ontvangt het wetenschappelijk personeel hierover een brief. Daarin staat ook dat er binnenkort ook nog een gedragscode belangenverstrengeling wordt vastgesteld. 

De onderwijsprijzen voor beste bachelor- en masterdocent gingen dit jaar respectievelijk naar Daniël Lakens van de School of Innovation Sciences en Zümbül Atan, universitair hoofddocent bij Industrial Engineering. Ook de succesvolle teams van de voetbalrobots en zorgrobot AMIGO, die dit jaar tijdens het WK respectievelijk een eerste en tweede plaats behaald hadden, werden tot slot door de rector in het zonnetje en de bloemen gezet.

Deel dit artikel