Drie miljoen extra om werkdruk wetenschappers te verlichten

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en een deel van de werkdruk bij de wetenschappelijke staf weg te nemen trekt het College van Bestuur drie miljoen euro uit voor het aantrekken van extra wetenschappers. De nieuwe rector Frank Baaijens maakte dat vandaag bekend tijdens de diesviering van de TU/e.

“De groeiende instroom in onze bacheloropleidingen van de laatste jaren begint steeds meer effect te krijgen op de masteropleidingen”, vertelt Baaijens. “En juist in die fase van de studie wordt ons onderwijs veel kleinschaliger, vaak is sprake van één-op-één contact met je begeleider. Nu ook bij de masters het aantal studenten toeneemt en ze ook sneller komen door de toegenomen rendementen, komen steeds meer klachten binnen over een te hoge werkdruk."

Wat volgens Baaijens die werkdruk nog eens extra opvoert, is de beslissing in 2010 van het toenmalige kabinet om 500 miljoen aan aardgasbaten, de zogeheten FES-gelden, niet meer in onderzoek te steken. "Sindsdien moeten wetenschappers veel tijd steken in het binnenhalen van hun financiële middelen. Bijvoorbeeld door het opstellen van projectvoorstellen. Dat gaat ten koste van de tijd die ze aan onderwijs kunnen besteden.”

"Het is zaak om de bestaande korte lijntjes aan onze universiteit ook in de toekomst kort te houden", vertelt Baaijens. “Die nauwe student-docent interactie is cruciaal. Daarom scoren we nu al jaren achtereen zo goed in de onderwijsspecial van Elsevier en in de Keuzegids voor het hoger onderwijs.”

Om de meest urgente problemen aan te pakken gaat het CvB drie miljoen steken in het aantrekken van extra wetenschappers. Baaijens: “Het gaat dus echt om mensen, niet om een extra lab. Dat geld komt bovenop de zes miljoen die de faculteiten in 2016 sowieso al extra te besteden krijgen. Een bedrag voortvloeiend uit de toename van de instroom. Hierdoor is ons marktaandeel vergroot en daarmee neemt ook onze eerste geldstroom toe.”

Waar de drie miljoen straks vandaan komt, is een onderwerp dat volgens de nieuwe rector nog besproken moet worden binnen het bestuurlijk overleg. Volgens hem is het niet de bedoeling dat hiervoor wederom uit het eigen vermogen wordt geput. Eind november had het CvB nog laten weten om voor het eerst in jaren weer geld te onttrekken aan het eigen vermogen om de begroting sluitend te krijgen.

“Deze investering loopt in wezen al vooruit op de ontwikkelingen die we voor de komende jaren zien ontstaan. Dat betreft die toename van de eerste geldstroom”, aldus Baaijens.

Volgens de rector zijn er op dit moment geen plannen om extra middelen ter beschikking te stellen voor de ondersteunende diensten. “We horen dat ook daar de werkdruk hoog is, maar we hebben er nog geen systematische inventarisatie van gemaakt. We halen daar in ieder geval geen geld weg voor die extra investering van drie miljoen.”

Binnen afzienbare tijd gaat Baaijens met de decanen om tafel om te bespreken hoe de drie miljoen het beste verdeeld kan worden en wat hierbij de randvoorwaarden worden. Hij verwacht dat er een periode van zo'n twee à drie jaar nodig is om alle extra wetenschappers aan te trekken. “Het is nu eenmaal niet zo dat je voor toptalent een kraan kunt opendraaien. We zullen binnen Nederland en daarbuiten goed ons best moeten doen om de juiste mensen te vinden.”

Deel dit artikel