Mirjam Jahnke (hoofd Safety&Security) beantwoordt vragen.

Betaald parkeren laat Blauwe Zaal vollopen

Worden de bustijden nog uitgebreid? Moet je betalen voor het parkeren als je maar af en toe met de auto komt? En gaat het College van Bestuur ook betalen? Medewerkers blijken behoorlijk wat vragen te hebben over de invoering van het mobiliteitsplan en het betaald parkeren. Begin van de middag was er een bijeenkomst in een goedgevulde Blauwe Zaal, waarbij collegelid Jo van Ham, Martin Boers (hoofd DIZ) en Mirjam Jahnke (Hoofd Safety & Security) uitleg gaven en vragen beantwoordden.

“Nou, van mij krijgen ze geen applaus hoor”, moppert een medewerker na afloop van de vragenronde. Hoewel er hier en daar tijdens de presentatie wat wordt gemord, luisteren de meeste medewerkers rustig naar de uitleg en naar de antwoorden op de vragen.

Veel informatie komt al tijdens de presentatie aan bod. Zo schetst Jo van Ham de aanleiding voor het hele plan – mensen uit de auto zien te krijgen en stimuleren van alternatief duurzaam vervoer. Martin Boers licht aansluitend de stimulerende maatregelen toe: binnenkort rijdt er een bus over de campus en de TU/e is in gesprek met de NS over een NS-businesscard. Medewerkers kunnen in april bij wijze van proef een maand lang gratis gebruikmaken van dat type abonnement.

Bij de evaluatie van de buspilot wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding van de tijden, de mogelijkheid voor een abonnement voor busreizigers, en ook wordt met Hermes gekeken of voor busreizigers binnen de regio een regeling kan worden getroffen. Tot slot komt Mirjam Jahnke aan het woord over de manier waarop geld wordt afgeschreven bij het betaald parkeren.

De vragen die worden gesteld lopen aardig uiteen. Zo wil iemand weten hoe het zit als je met tweeën aan de TU/e werkt. Het aantal dagen dat je gratis mag parkeren (maximaal 12 per persoon) wordt dan bij elkaar opgeteld - ook al kom je met één auto, vertelt Jahnke. Ook wordt gevraagd of de bus langs het MMS-terrein kan, het veld dat buiten de campus ligt en dat nu wordt ingericht als gratis parkeerterrein (in ieder geval tot 2019) voor TU/e-medewerkers. "Dan wordt de route langer en dat kost weer meer reistijd", zegt Jahnke. "Maar we nemen de suggestie mee", benadrukt Boers.

Verder wil een medewerker nog weten ‘hoe het mobiliteitsplan van het College van Bestuur er uitziet’. Jo van Ham vertelt dat collegevoorzitter Jan Mengelers geregeld met de fiets komt, de rector de trein of de auto pakt en hij zelf meestal met de auto komt. En dus ook moet gaan betalen.

De medewerkers vuren niet alleen vragen af, ze komen ook met suggesties. Zo wordt geopperd om leenfietsen te plaatsen op het MMS-terrein (wordt bekeken) en om een studentenbedrijfje ritjes over de campus te laten verzorgen, zoals aan de TU Delft gebeurt. Waarop Jahnke laat weten dat de optie om leenfietsen op de campus te plaatsen al wordt bekeken.

Donderdag 26 februari is er van 11.00 tot 15.00  uur een informatiemarkt in het voorhof van het Auditorium. Meer informatie staat ook op www.tue.nl/mobiliteit.

Deel dit artikel