Archieffoto | Bart van Overbeeke

‘Autogebruik campus is moeilijk verder terug te dringen’

Het autogebruik op de campus nog verder terugdringen zal moeilijk zijn. Dat blijkt uit het rapport 'Tweede evaluatie mobiliteitsplan TU/e'. De universiteit had als ambitie dat het aantal personen dat dagelijks met de auto komt in 2018 op 24 procent moet liggen; dat aantal wordt mogelijk bijgesteld. In 2012 kwam 32 procent van de campusbewoners met de auto naar de campus. In 2016 is dit gedaald naar 30 procent. Begin volgend jaar moet er een nieuw plan van aanpak liggen.

TU/e-medewerkers moeten sinds april 2015 betalen om op het universiteitsterrein te parkeren. Dat - in combinatie met andere maatregelen - heeft in de periode april tot en met september 2015 geleid tot een daling in het autogebruik van zo’n achttien procent vergeleken met dezelfde periode in 2014. Van april 2015 tot en met september 2016 is een daling van 12,3 procent geregistreerd van het aantal dagelijkse parkeerders.

De percentages zijn gebaseerd op het aantal auto’s dat dagelijks de campus op- en afrijdt. Dat zijn overigens alle automobilisten en niet alleen de TU/e’ers. Gekeken over de afgelopen vier jaar is het aantal parkeerders met 2 procent gedaald: van 981 personen in 2012 die met de auto of motor kwamen naar 949 personen in 2016.

Om in 2018 nog maar 24 procent van de campusbewoners met de auto te laten komen, zal een moeilijk haalbare kaart zijn.  Een extern adviesbureau heeft aangegeven dat veel medewerkers en studenten al fietsen, zo is te lezen in het rapport ‘Tweede evaluatie mobiliteitsplan TU/e’. Alleen het percentage fietsers op de afstanden tussen vijf en twintig kilometer kan mogelijk nog omhoog. Bovendien, zo blijkt uit het rapport, is het aantal bezoekers op de campus toegenomen.

Het College van Bestuur gaat daarom kijken of de ambitie moet worden bijgesteld, zo gaf collegelid Jo van Ham vorige week aan tijdens de universiteitsraadsvergadering. Aan het betaald parkeren op de campus zal overigens weinig veranderen; dat zal wat het College van Bestuur betreft, zoals gepland, zeker tot 2019 doorgaan.

Op de suggestie vanuit de personeelsfractie om parkeerkosten te kunnen compenseren via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden, wordt vanuit het bestuur niet direct enthousiast gereageerd. Van Ham: “Onze doelstelling is om het autogebruik terug te dringen en ik vraag me af of dit dan niet een prikkel is om toch in de auto te stappen.” Hij doet wel de toezegging om met de directeur van de Dienst Personeel en Organisatie te kijken of deze of andere beloningsmogelijkheden kans van slagen hebben.  

In januari 2017 moet er een nieuw plan van aanpak liggen, met mogelijk de aangepaste ambities en onder meer duidelijkheid over toekomstige parkeervoorzieningen.

Deel dit artikel