TU/e laat buitenlandse studenten betalen voor toelatingsaanvraag

Studenten met een buitenlandse vooropleiding die aan de TU/e een bachelor- of masterstudie willen volgen, moeten voor de behandeling van hun aanvraag vanaf 1 september honderd euro betalen. Dat heeft het College van Bestuur onlangs besloten. Die inkomsten worden gebruikt om een deel van de behandelkosten van de buitenlandse toelatingsaanvragen te financieren.

door

Het kost de TU/e veel tijd en energie om alle aanvragen goed te bekijken en te beoordelen, zo laat Karen Ali weten – directeur van het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU). Ali: “De internationale instroom aan de TU/e is de afgelopen jaren steeds meer gegroeid. Afgelopen jaar hebben we als TU/e bijna drieduizend aanvragen ontvangen van buitenlandse studenten om hier te komen studeren. Maar van die drieduizend aanvragen is er een grote groep die bij meerdere universiteiten tegelijkertijd een aanvraag heeft ingediend.”Volgens de directeur van STU hebben de meeste Nederlandse universiteiten al enkele jaren terug een application fee ingesteld ‘om het percentage studenten dat echt voor een universiteit heeft gekozen zo groot mogelijk te maken’. “Hun ervaring wijst uit dat hiermee de groep studenten die bij meerdere universiteiten een aanvraag indient kleiner wordt, waardoor alle tijd en energie kan worden gestoken in de aanvragen van de studenten bij wie de kans het grootst is dat ze ook echt komen. Hierdoor kunnen we er ook aan de TU/e voor zorgen dat deze studenten sneller horen of ze al dan niet toegelaten zijn.”De honderd euro application fee geldt puur voor de behandelkosten. Bij afwijzing of als de student besluit niet te komen, worden die kosten dan ook niet geretourneerd.

Deel dit artikel via je socials