Marina van Damme-beurs.

Pitchen voor een Marina van Damme-beurs

Voor de jaarlijkse Marina van Damme-beurs, negenduizend euro groot en alleen voor vrouwelijke alumni van de TU/e, zijn nog drie kandidates in de race. Twee van hen richten zich op het verbeteren van problemen in ontwikkelingslanden. De derde kandidate wil met het geldbedrag haar kennis op het gebied van supergeleidende detectoren vergroten. Donderdag 5 november wordt de winnares bekendgemaakt in de filmzaal van de Zwarte Doos.

Ir. Lieke van Amelsfort, die in 2008 afstudeerde bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, wil de humanitaire sector laten profiteren van de logistieke knowhow die in het Westen is opgebouwd. Tussen wat hier mogelijk is op het gebied van bevoorrading en hoe dat in ontwikkelingslanden geregeld is, bestaat volgens haar een enorme kloof. Bij haar bedrijf Argusi, dat zich richt op het optimaliseren van de leveringsketen, wil ze proberen die kloof te verkleinen door onder meer aan ngo’s advies en trainingen te geven. De beurs wil Van Amelsfort gebruiken om zich het komend jaar goed in de materie te kunnen verdiepen.

Ir. Petra Beris, alumna van Scheikundige Technologie en ook zeven jaar geleden afgestudeerd, wil het geldbedrag gebruiken om vaardigheden aan te leren die ze nodig denkt te hebben om de Nederlandse tak van de organisatie Engineers without Borders te professionaliseren. Deze organisatie wil in ontwikkelingslanden duurzame technische oplossingen promoten en invoeren, die door het lokale bedrijfsleven kunnen worden overgenomen. Beris werkt sinds 2013 als projectmanager bij het internationaal opererende ingenieursbedrijf Tebodin en is bestuurslid bij Engineers without Borders. Met de beurs wil ze een opleiding Sustainable Business volgen aan het Cambridge Institute for Sustainable Leadership.  

De derde kanshebster, ir. Döndü Şahin, promoveerde vorig jaar aan de faculteit Technische Natuurkunde bij de groep Photonics and Semiconductor Nanostructures. Haar bachelor en master behaalde ze aan de Middle East Technical University in Turkije. Mocht zij donderdag winnen dan zet ze de negenduizend euro in om in de groep van de Amerikaanse hoogleraar dr. Sae Woo Nam bij het National Institute of Standards and Technology in Boulder haar kennis over onderzoek naar supergeleidende detectoren te vergroten. Op dit moment is ze als postdoc werkzaam bij het Centre for Quantum Photonics aan de Universiteit van Bristol.

De beurs die dit jaar voor de zevende keer wordt uitgereikt, is mogelijk gemaakt door een schenking van dr.ir. Marina van Damme. Zij is Delfts ingenieur (1953) en de eerste vrouwelijke gepromoveerde van de Universiteit Twente met een indrukwekkende carrière in de wetenschap en industrie. De beurs wordt ook aan beide andere TU’s uitgereikt.

De uitreiking start om 16.30 uur in de filmzaal van de Zwarte Doos. Rector Frank Baaijens zal voorafgaand spreken over het beleid voor vrouwen aan de TU/e. De drie kandidates houden een pitch voor een jury, die wordt voorgezeten door hoogleraar Elphi Nelissen, decaan van de faculteit Bouwkunde. De winnares ontvangt negenduizend euro en de twee andere kandidates elk een aanmoedigingsprijs van duizend euro.

Deel dit artikel