Het cortège door de stad. Foto | Bart van Overbeeke

Diesrede CvB-voorzitter mix van trots en bezorgdheid

In een bijna volledig gevulde Catharinakerk prees collegevoorzitter Jan Mengelers gisteren de prestaties van zijn zestigjarige universiteit. De TU/e is vooraanstaand in onderzoek en levert ingenieurs af die doorgaans binnen twee maanden een baan vinden. Maar de belasting op het onderwijssysteem door de sterke studentengroei en tekortschietende middelen uit Den Haag zetten veel druk op het onderzoek, zo waarschuwde hij ook.

Enkel bij het uitspreken van zijn zorgen over de druk op het onderwijs en het onderzoek van de TU/e, bleef het overigens niet. Collegevoorzitter Jan Mengelers maakte gistermiddag aan het einde van zijn speech direct duidelijk dat de bestuurders en decanen die onlangs hun halfjaarlijkse bijeenkomst in Lanaken hadden, de moeilijke punten voortvarend willen gaan aanpakken. 

“We zijn een veerkrachtige universiteit in een chaotisch veranderende maatschappij”, aldus Mengelers. “We zullen ons moeten aanpassen en we moeten keuzes maken. En we zullen dat samen moeten doen: staf, studenten en onze externe partners. We moeten met elkaar de discussie aangaan, want dat vormt de beste basis voor het nemen van goed doordachte beslissingen.”

Mengelers vertelde al iets over wat komen gaat. “We gaan ons technologieprofiel nog verder versterken en ons profileren als een bѐta-plus universiteit. Dat betekent dat men strikt kan kiezen voor een technische discipline, eventueel met een verbredend fundament. Hierdoor vergaren onze ingenieurs extra kennis in de marge van hun eigen specialisatie.”

Maar met een gelijkblijvend budget moeten er volgens Mengelers de komende jaren praktische keuzes gemaakt worden. “Meer mensen aannemen betekent geen stenen meer. Alleen op die manier kunnen we de budgettaire ruimte scheppen die het mogelijk maakt meer wetenschappers aan te nemen.”

Er zal de komende jaren ook intensief gewerkt worden aan het verder digitaliseren van het onderwijs. Dit in de vorm van meer online cursussen en blended learning, aldus de CvB-voorzitter. Volgens hem leeft er op dit moment één urgente vraag: hoe herstellen we op het de financiële vlak de balans tussen onderzoek en onderwijs?

Of selectieve toelating tot de bachelor- en masteropleidingen daar ook een rol bij gaat spelen, was een vraag die Mengelers zich gisteren zelf stelde, maar die hij vooralsnog onbeantwoord liet. “Moeten we wellicht zelfs het invoeren van een numerus fixus overwegen?”

Al deze "olifanten in de kamer", klein en groot, zullen de komenden maanden onderwerp van discussie zijn. “We willen deze olifanten zo snel mogelijk de kamer uit hebben en buiten onze campus zetten. En de keuzes hiervoor moeten we snel gaan maken, want in 2018 moet het effect daarvan al zichtbaar zijn”, zo eindigde Mengelers zijn speech. 

Deel dit artikel