Zeven keer Veni voor TU/e'ers.

Zeven Veni-beurzen voor TU/e’ers

Maar liefst zeven jonge TU/e-onderzoekers ontvangen een Veni-beurs ter waarde van maximaal 250.000 euro. De zeven winnaars gaan onder andere onderzoek doen aan olieverfschilderijen, verbeterde siliciumzonnecellen, een nieuw type batterij en door licht trillende polymeren. De laatste keer dat de universiteit zoveel winnaars kende was in 2010.

door

De zeven winnaars en projecten van de TU/e op een rij:

Behoud van olieverfschilderijen - Emanuela Bosco

Een groot deel van de historische olieverfschilderijen in musea kampt met degradatie. Door de chemische reactie tussen verf en de olie ontstaan bobbelingen en afbladderingen. Daarnaast ontstaan scheuren door de vochtigheid en temperatuur in musea. De Italiaanse onderzoekster Emanuela Bosco (31, Bouwkunde) gaat een multi-fysisch model ontwikkelen om deze schadefenomenen te kunnen voorspelen en hiermee tot conserveringsrichtlijnen te kunnen komen.

Katalyse op ‘mesoschaal’ - Ivo Filot

Katalysatoren zijn van cruciaal belang voor een duurzame toekomst. Ze zijn onder meer nodig voor een schone, chemische industrie en de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven als biomassa. Inzicht in de katalytische processen is hierbij essentieel. Ivo Filot (32, Scheikundige Technologie) gaat deze processen op de ‘mesoschaal’ bestuderen, een lengteschaal die inzit tussen het atomaire niveau (nanoschaal) en de schaal van complete reactoren (macroschaal). Bekijk een filmpje over zijn onderzoek.

Van organisch molecuul tot vloeibare batterij - Koen Hendriks

Voor duurzame energieopwekking is goedkope en grootschalige energieopslag van groot belang; wind en zon zijn niet op elk moment van de dag beschikbaar. Een nieuw type batterij, een zogeheten flow batterij, wordt gezien als een veelbelovende kandidaat hiervoor. De ontwikkeling hiervan staat echter nog in de kinderschoenen. Koen Hendriks (31, Scheikundige Technologie / DIFFER) gaat werken aan een nieuwe klasse van moleculen, die zowel positief of negatief elektrisch geladen kunnen worden, en de basis kunnen vormen voor zo’n flow batterij.

Betere beschikbaarheid zeldzame medicijnen - Tugce Gizem Martagan

Meer dan 30 miljoen mensen in Europa lijden aan een zeldzame ziekte. Het gaat om meer dan 7.000 verschillende zeldzame ziekten, maar voor slechts 300 daarvan zijn behandelingen beschikbaar. Zo duurt het bijvoorbeeld lang tot bepaalde medicijnen op de markt komen, omdat er onvoldoende afstemming is tussen farmaceuten en beleidsmakers. De Turkse onderzoekster Tugce Martagan (31, Industrial Engineering & Innovation Sciences) gaat modellen ontwikkelen die het productieproces optimaliseren en moeten helpen tot regels en strategieën te komen die zorgen voor veilige en goede medicijnen die sneller op de markt komen tegen lagere kosten.

Trillen onder invloed van licht - Ghislaine Vantomme

De Franse onderzoekster Ghislaine Vantomme (31) gaat bij het Institute for Complex Molecular Systems voortbouwen op de wereldprimeur die TU/e-onderzoekers onlangs presenteerden in Nature. Van polymeren die met een ongecontroleerde beweging reageren op licht wil zij de volgende stap zetten, en toewerken naar zelfvoorzienende materialen met oppervlakken die op een gecontroleerde manier onder continue bestraling gaan trillen. Deze oppervlakken kunnen gebruikt worden voor zelfreiniging en de transport van vloeistoffen door membranen of pijpleidingen.

Structuur van macromoleculaire grensvlakken - Mark Vis

Veel alledaagse producten, zoals verf en voedingsmiddelen, zijn mengsels van macromoleculen. Vaak willen deze macromoleculen niet met elkaar in één mengsel zitten, waardoor ze twee aparte fasen vormen, zoals pigment- en binddeeltjes in verf of polysachariden en eiwitten in voedingsmiddelen. Normaal gesproken is dat grensvlak vaak ongewild, maar Vis (29, Scheikundige Technologie) gaat met nieuwe experimentele technieken dat grensvlak proberen te begrijpen en het te stabiliseren. Als dat lukt maakt dat de weg vrij naar bijvoorbeeld vetvrije mayonaise of nieuwe soorten verf.

Hoger rendement siliciumzonnecellen - Jimmy Melskens

De silicium zonnecellen die we kennen uit het straatbeeld hebben een rendement van ongeveer 20 procent. Voor de transitie naar duurzame energie is het van groot belang dat dit rendement verhoogd wordt. In wetenschappelijk onderzoek worden rendementen van meer dan 25 procent genoemd, maar deze zonnecellen zijn niet op industriële schaal te produceren. Jimmy Melskens (34, Technische Natuurkunde) wil in dit project komen tot technieken waarmee dat wel moet kunnen. Zo gaat hij zeer transparante metaaloxides gebruiken als contacten om zo elektrische en optische verliezen in de zonnecel te verkleinen.


Bron: Persteam TU/e

Deel dit artikel via je socials