Campusgebruikers in beeld

Met tape verwerkt in roosters, maquettes aan het plafond, een campusplattegrond op de vloer en een kaart van Eindhoven hebben elf studenten Bouwkunde een tentoonstelling opgezet in Plaza Vertigo. De bezoekers krijgen op die manier informatie over de campusgebruikers – van de man-vrouwverhoudingen op faculteiten, tot aan hun favoriete en minst favoriete gebouwen en hun dagelijkse route.

In één oogopslag is het duidelijk dat bij Electrical Engineering de mannelijke studenten de overhand hebben en dat de man-vrouwverhouding bij Biomedische Technologie behoorlijk gelijk is. Verdeeld over verschillende roosters hebben de studenten die de tentoonstelling hebben opgezet de aantallen binnen faculteiten met verschillende kleuren tape in beeld gebracht. (zie afbeelding) Zo zijn de aantallen mannen en vrouwen in beeld gebracht, het aantal Nederlandse en niet-Nederlandse studenten en wordt met andere kleuren de personeel-studentratio gevisualiseerd. De elf studenten die dit masterproject CampusPlan Eindhoven hebben uitgevoerd, gebruikten de cijfers van het vorig collegejaar hiervoor als input, vertelt Daniëlle Grolleman, een van de groepsleden.

Vanuit dit eerste deel, dat gaat over individuen, kom je uit bij het middendeel, waar je op de vloer ziet hoe de campus er in 2020 komt uit te zien. Kijk je vanuit dit middelste gedeelte omhoog, dan zie je de huidige campus met maquettes aan het plafond. Bezoekers kunnen daar op de vloer plekke aangeven hoe (on-)geliefd bepaalde gebouwen zijn. Op de plek van het Paviljoen zijn aardig wat rode stickers geplakt en daarmee wordt duidelijk dat dit gebouw duidelijk niet tot de favorieten hoort. Het Studentensportcentrum is dan wel weer erg geliefd (gele stickers) en de blauwe stickers ter hoogte van Atlas symboliseren dat campusbewoners daar erg nieuwsgierig naar zijn.

Vanuit het ‘individuele’ gedeelte lopen linten vanaf het begin van Plaza Vertigo via het middengedeelte naar het einde. Ze komen uit bij panelen met de gepersonaliseerde routes van 22 studenten en medewerkers binnen Eindhoven naar de campus. Zo leer je hoe ze meestal van en naar de campus gaan.

De tentoonstelling is nog tot en met 14 juli in Vertigo te zien.

Deel dit artikel via je socials