Billen als verbindende factor tegen haat

Billen als verbindende factor tegen haat

Observeren en uitvergroten - tot op het absurdistische af - en met humor een vrolijk tegenwicht bieden aan haat en andere negativiteit. Dat is het doel van Het Algemeen Collectief, een gezelschap van bovenal TU/e’ers dat op frequente basis thematische tentoonstellingen wil gaan organiseren. Want, zo stellen de leden: “Wat hebben we het eigenlijk goed - maar er zijn ook echte issues”.

Hackers, muzikanten, grafici: Het Algemeen Collectief bestaat uit een tiental uiteenlopende artistiekelingen, de meesten afkomstig van de TU/e-faculteit Industrial Design. Initiatiefnemer is ID-student David van Gelder de Neufille, die hiermee al gauw een bondgenoot vond in medestudent Nina Boelsums.

Wat later haakte onder anderen ook studiegenoot Jaer Mertens aan, die enthousiast vertelt over het hoe-en-waarom van het collectief. Hij wijst onder meer op industriële revoluties en hoe deze periodes gedurende de historie steevast tot een zekere angst, onrust en onzekerheid leidden. Van de opkomst van de stoommachine (“de eerste fase van robotisering”) gedurende de eerste industriële revolutie, die mensen deed vrezen voor baanverlies - tot de vierde industriële revolutie van nu, met onder meer de opmars van slimme producten en artificial intelligence.

Veel van deze (technologische) ontwikkelingen in de wereld gaan een deel van de bevolking te snel, stelt Mertens. Zo ook de huidige globalisering: “Voor veel mensen verandert er te veel tegelijkertijd.” Zij grijpen onder die omstandigheden al gauw terug op hun vertrouwde directe omgeving, hun eigen land - waarmee nationalisme en populisme volgens de ID-student de ruimte krijgen.

Het Algemeen Collectief wil, met positieve, humoristische en liefst ook absurde kunst, “een soort geruststelling tegen die onzekerheid bieden. Want als je het objectief bekijkt: de wereld is nog nooit zo veilig en welvarend geweest als nu. Het wordt hier eigenlijk alleen maar beter - maar het gevoel van de mensheid loopt niet in hetzelfde tempo mee”.

Butt Booth

Het eerste evenement van het collectief, op vrijdag 9 juni, is de ‘Butt Booth’. In een Woensels studentenhuis kunnen bezoekers “in een huisfeestachtige sfeer” in een afgesloten installatie stappen waar ze hun blote billen kunnen laten ‘scannen’. De gemaakte foto’s worden vervolgens via een bot direct geüpload op verschillende haatsites en fora waar bijvoorbeeld neonazi’s, antifeministen of andere groeperingen met “extreme meningen” samenkomen.

De keuze voor billen als centraal thema voor deze try-out kan Mertens vlot verklaren: “Billen zijn toch een beetje absurde dingen. Er zit iets van totale gelijkheid in, want iedereen hééft ze - maar het is ook gewoon een beetje een raar lichaamsdeel”. Billen zijn, in al hun alledaagsheid en banaliteit, een verbindende factor, vindt de student, “in tegenstelling tot haat die juist per definitie dívergeert”.

Mertens hoopt dat de Butt Booth zorgt voor een “wauw-effect” en mensen prikkelt en nieuwsgierig maakt naar het achterliggende collectief. Hij verwacht op deze avond zo’n vijftig à zestig bezoekers, waarschijnlijk veelal ontwerpers (in opleiding) en andere creatieven, “maar dat is niet per se onze doelgroep. We mikken op een breed publiek”.

Volgend academisch jaar hoopt Het Algemeen Collectief “wat dieper op onderwerpen in te gaan”, met meerdere tentoonstellingen en uiteenlopende thema’s, en artistieke inbreng vanuit verschillende (al dan niet samenwerkende) disciplines. “Misschien eens per kwartiel of semester, dat weten we nog niet”.

Hou voor meer info over de 'Butt Booth' op 9 juni de Facebookpagina van Het Algemeen Collectief in de gaten.

Deel dit artikel via je socials