Parkeertarief TU/e’ers twee euro tot 2021

Het parkeertarief voor medewerkers van de TU/e blijft tot eind 2020 staan op twee euro per dag. Met ingang van het nieuwe collegejaar gaan ook TU/e-studenten datzelfde bedrag betalen om hun auto te parkeren op de campus. De huidige (voordeligere) abonnementen voor studenten komen hiermee te vervallen en gratis parkeren kan alleen nog op het MMS-terrein. Om de parkeerdruk te verminderen, wordt parkeren voor derden bovendien duurder.

Die maatregelen staan beschreven in de ‘Vervolgaanpak Mobiliteitsplan TU/e-campus’, dat inmiddels door het College van Bestuur is goedgekeurd. De belangrijkste motivatie voor dit plan is om meer ‘duurzame mobiliteit’ te bevorderen. Dat gebeurt door het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer te ontmoedigen ten faveure van met name de fiets, het openbaar vervoer en eventueel andere milieuvriendelijke manieren van transport, zoals elektrische auto’s.

Uniform

De aangekondigde tariefwijzigingen voor parkeren op de campus passen volgens de directeur Dienst Interne Zaken Martin Boers daarnaast in het streven naar een uniforme dienstverlening. “Door de abonnementen af te schaffen gaat de gehele TU/e-populatie twee euro per dag betalen, ook de studenten. Die kunnen straks net als medewerkers gebruik maken van de optie om gratis te parkeren op het MMS-terrein.” De mogelijkheid om gratis te parkeren op de TU/e-campus vervalt daarmee.

Studenten van Fontys en Summa, die nu nog in aanmerking komen voor dezelfde abonnementen als TU/e-studenten (te weten: Student Voltijd voor honderd euro per jaar en Student Deeltijd voor vijftig euro per jaar), gaan volgend collegejaar ook per dag betalen: namelijk 3,50 euro. Daarnaast waren er diverse abonnementen beschikbaar voor onder meer werknemers van bedrijven die op de campus zijn gevestigd. Ook die abonnementen zullen verdwijnen en uiterlijk per 1 januari 2019 betalen alle ‘derden’ (met uitzondering van bezoekers) het standaardtarief van 3,50 euro per dag binnen de abonnementsvorm ‘Science Park Factuur’.

Ontmoedigen

De maatregelen betekenen dat niet aan de TU/e verbonden automobilisten straks duurder uit zijn. De hoop is dat hiervan een ontmoedigende werking uitgaat. “Uit tellingen van het parkeersysteem is gebleken dat derden aanspraak maken op een groot deel van de parkeerplaatsen”, aldus Boers. “Door de tarieven te verhogen, hopen we dat deze partijen ook gaan nadenken over het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid en dus ook minder met de auto naar de campus komen. Zo hopen we de parkeerdruk op het terrein terug te dringen.”

Voor bezoekers van de campus verandert er voorlopig niets.

Foto | Bart van Overbeeke

Deel dit artikel via je socials