Studentenvereniging Ichthus krijgt weer bestuursbeurzen

Het bestuur van de Eindhovense tak van de christelijke studentenvereniging Ichthus kan weer aanspraak maken op bestuursbeurzen van de TU/e. In juni 2016 werden die ingetrokken, wat het College van Bestuur destijds op veel kritiek kwam te staan en zelfs leidde tot Kamervragen van het CDA en de ChristenUnie aan toenmalig OCW-minister Jet Bussemaker.

door
foto Rien Boonstoppel

Volgens Jaap Schouten, student Werktuigbouwkunde en de huidige voorzitter van Ichthus, heeft zijn voorganger vorig collegejaar al met de universiteit afgesproken dat dit studiejaar geëvalueerd wordt of de activiteiten die Ichthus dit jaar organiseert van dien aard zijn, dat het bestuur weer in aanmerking komt voor bestuursbeurzen. Zoals het zich laat aanzien pakt die evaluatie positief uit en krijgen ook alle huidige vijf bestuursleden nog een beurs. Schouten zegt nog op de officiële uitslag te wachten, maar ziet die met vertrouwen tegemoet.

Seculiere universiteit

Twee jaar geleden was vicevoorzitter Jo van Ham nog zeer stellig over de beslissing van het College van Bestuur om de bestuursbeurzen voor de christelijke studentenvereniging in te trekken. De Eindhovense tak van Ichthus telde toen tachtig leden en de beslissing werd van diverse kanten heftig bekritiseerd.

Van Ham verdedigde het standpunt van het CvB destijds door te stellen dat de TU/e een seculiere universiteit is, “en we vinden dat we geen verschil moeten maken tussen religies of levensbeschouwingen. Daarom stoppen we de ondersteuning van religieuze verenigingen in de vorm van huisvesting en financiële middelen." Ichthus kreeg ook geen ruimte toegewezen in Luna. Wel liet Van Ham destijds weten “dat binnen de TU/e-community ook ruimte moet zijn voor bezinning en religieuze en levensbeschouwelijke vraagstukken."

Langs dezelfde lat

Op vraag waarom het standpunt ten opzichte van Ichthus vorig studiejaar gekanteld is, zegt bestuursvoorlichter Barend Pelgrim dat Ichthus voldoet aan de uitgangspunten die staan opgesteld in Student Life. “Daarmee is Ichthus langs dezelfde lat gelegd als alle andere studie- en studentenverenigingen en dan geldt gelijke monniken, gelijke kappen.”

Volgens Pelgrim heeft het TU/e-bestuur Ichtus vorig jaar per brief aangegeven welke stappen ze dienden te zetten. “Dat is positief afgerond en ze hebben laten zien én aangetoond dat ze dus aan de vereiste criteria voldoen. Los van hun religieuze grondslag heeft Ichtus er een zaak van gemaakt om veel meer aan outreach te doen.”

Ichthus kocht in februari 2017 met hulp van enkele investeerders een pand aan de Dommelstraat om dat in te gaan richten als sociëteit. De vereniging ontving hiervoor geen financiële ondersteuning van de TU/e. Ichthus-voorzitter Schouten zegt dat de verbouwing nagenoeg is afgerond en dat op 3 september de officiële opening van sociëteit Amnis zal plaatsvinden.

Op de hoofdafbeelding het huidige bestuur van Ichthus.

Deel dit artikel