Foto | Ichthus

College van Bestuur en Ichthus in gesprek over mogelijkheden

Ichthus Eindhoven kan volop gebruikmaken van een gedeelde levensbeschouwelijke ruimte die in Luna (voormalig Potentiaal) komt. Dat heeft het College van Bestuur beklemtoond in gesprek met de christelijke studentenvereniging, afgelopen vrijdag. Het gesprek volgde op het nieuws dat de TU/e stopt met de ondersteuning van religieuze verenigingen, dat het nodige stof deed opwaaien. Onder meer Groep-één stelde, maandag in de universiteitsraad, vragen over de kwestie.

Het nieuws dat de TU/e stopt met de ondersteuning van religieuze verenigingen, heeft heel wat reacties ontlokt: van tegenstanders die de TU/e betichten van discriminatie tot voorstanders die begrip tonen voor het standpunt van de universiteit. Die wil op basis van haar seculiere karakter de verenigingen die op een bepaalde religie zijn gestoeld, geen permanente huisvesting en geen bestuursbeurzen verschaffen.

Die reacties, in combinatie met een brief van het landelijke Ichthus aan het CvB, hebben er mede voor gezorgd dat het College enkele bestuursleden van Ichthus Eindhoven uitnodigde voor een gesprek.

In dat gesprek, afgelopen vrijdag, is Ichthus onder meer verteld wat de TU/e ze wél kan bieden, laat collegelid Jo van Ham weten. “In Luna komt een ruimte voor levensbeschouwelijke en religieuze aangelegenheden. Die ruimte is zowel bedoeld voor studenten en verenigingen, waaronder Ichthus Eindhoven, als voor onderwijs. Verder kunnen Ichthusleden gebruikmaken van de stilteruimte op de universiteit en kunnen ze, net als andere TU/e’ers, zaaltjes reserveren.” In Luna zullen ook andere verenigingen ruimtes moeten gaan delen.

Van Ham nuanceert het besluit: “Het gaat er ons niet om verenigingen uit te sluiten, maar meer om de faciliteiten die we studenten en verenigingen kunnen bieden.” Het gegeven dat de TU/e vanwege haar algemene karakter de religieuze verenigingen geen permanente ruimte zal geven en ze ook niet op bestuursbeurzen hoeven te rekenen, verandert niet. Van Ham: “In de profilering van de universiteit staat dat we een algemeen karakter hebben. We zijn een openbare universiteit, die voor alle studenten openstaat. We willen in goede dialoog met Ichthus blijven en het zwaartepunt van het debat niet leggen op de principiële kant van de kwestie.”

Theo Baart, penningmeester bij Ichthus Eindhoven, kijkt terug op een “goed en open gesprek. Het is fijn dat we nu en dan van een TU/e-ruimte gebruik kunnen maken. Het is en blijft wel een gedeelde ruimte en daarom gaan we nog op zoek naar een eigen bestuursruimte”.

Baart laat verder weten dat Ichthus Eindhoven nog meer zaken wil bespreken met het TU/e-bestuur. Over de inhoud daarvan laat hij zich niet uit. Ook op de vraag of er nog gesproken is over het principiële karakter van de kwestie, blijft Ichthus Eindhoven het antwoord schuldig. Baart: “We willen de gesprekken met de TU/e positief insteken en hoe het proces verder gaat, kan ik niet voorspellen.”

Groep-één kaartte het onderwerp maandag aan tijdens de universiteitsraadsvergadering en stelde daar de vraag waarom het College van Bestuur niet aan het eerder vastgestelde kader voor de ondersteuning van verenigingen heeft vastgehouden. Daarin worden criteria genoemd als bijdrage aan de persoonlijke vorming van de student, bijdrage aan de profilering van de universiteit en bijdrage aan het academisch curriculum. Van Ham liet daarop weten te overwegen dat kader aan te passen.

Lees ook het achtergrondverhaal in Cursor over dit onderwerp.

Deel dit artikel