Gemini, het onderkomen van Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie. Foto | Han Konings

Renovatie Gemini qua omvang vergelijkbaar met Flux en Atlas

De renovatie van Gemini, het gebouw waar Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie in zitten, is qua omvang en kosten vergelijkbaar met de bouw van Flux of de renovatie van Atlas, vertelde collegelid Jo van Ham maandag aan de universiteitsraad. De raad gaf een positief advies af op het aanbiedingsbesluit, waarin het totaalbudget voor dit project is vastgesteld op honderd miljoen euro. In 2021 zal eerst Gemini Noord gestript worden.

door
foto Han Konings

Hoogleraar Philip de Goey, decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, is blij met het positieve advies van de U-raad. Begin 2015 was hij nog danig ontstemd toen bekend werd dat de renovatie die in 2018 van start zou gaan, met drie jaar werd uitgesteld. Met dit project zou de huisvestingsratio van 14 procent niet te handhaven zijn. Nu wordt in 2019 deels al een beginnetje gemaakt door in Gemini Noord aan de slag te gaan met de renovatie van het Zero Emission Lab. Maar pas in 2021 gaan de bouwvakkers echt aan de slag en die zijn er dan tot en met 2025 mee bezig.

Het 24 pagina’s tellende document waarin de renovatie beschreven staat, maakt direct duidelijk waarom die zo noodzakelijk is. Kort gezegd, het gebouw dat zo’n 33.668 vierkante meter beslaat, is na veertig jaar intensief gebruik nagenoeg op en wordt omschreven als ‘gedateerd’. Het comfort voor de gebruikers is slecht, onder meer door kou- en stankoverlast en een tekort aan toiletten. Daarnaast hebben de installaties hun levensduur al ruim overschreden, ‘daardoor kan de veiligheid en continuïteit van het onderzoek niet worden gegarandeerd’, zo is te lezen.

Inspirerende plek

De Goey kan het alleen maar bevestigen. “Naast de installaties betreft het ook zaken als de beglazing en de airconditioning. Ook dat is allemaal nodig aan vernieuwing toe.” Gemini moet volgens de opstellers van het plan worden omgebouwd tot ‘een levendige en inspirerende plek waar mensen leren, samenwerken, ontmoeten, ontdekken en ervaren’. Qua omvang blijft het overigens even groot. Op de plek waar het gebouw staat is het ook niet mogelijk om er nog extra bebouwing aan toe te voegen. Flexibele inzetbaarheid van de ruimtes wordt een belangrijk uitgangspunt bij de renovatie.

Er worden diverse laboratoria in ondergebracht, die ook door Technische Natuurkunde en Electrical Engineering kunnen worden gebruikt . Ook biedt de renovatie de mogelijkheid om Gemini aan te sluiten op de installatie voor warmte- en koudeopslag, waar inmiddels bijna alle TU/e-gebouwen de energiebesparende vruchten van plukken.

Gestript

Vanaf 2021 wordt een begin gemaakt met het strippen van het gebouw, zoals dat ook bij het Hoofdgebouw is gedaan, waarbij men er vanuit gaat dat ook asbestsanering noodzakelijk is. Daarna worden nieuwe gevels en installaties aangebracht en ook met dit gebouw heeft de TU/e de ambitie om er de BREEAM Excellent status mee te behalen, wat staat voor de beoordeling van nieuwbouw of een renovatieproject op basis van duurzaamheid. Ook aan Atlas is een dergelijke status toebedeeld.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd, om zo de continuïteit van het onderzoek te waarborgen. Het voorstel is om eerst Gemini Noord aan te pakken en als dat is afgerond over te gaan tot de renovatie van Gemini Zuid.

In 2015 werden de kosten voor de renovatie nog geschat op 40 miljoen, maar inmiddels zijn die dus opgelopen tot 100 miljoen. De Goey zegt over het cijfer uit 2015: “Dat was destijds ook maar een schatting, maar ga er maar vanuit dat er zeker geen geld verspild wordt. Er is goed nagedacht over wat wel en wat niet wordt aangepakt en op welke manier dat gaat gebeuren.”

Veronique Marks, directeur van Dienst Huisvesting, voegt daaraan toe dat op dit moment bij dit soort projecten alle kosten direct worden meegenomen: "Dat is dus inclusief asbestsanering, de inrichting van de labs, de vaste en losse inrichting, denk hierbij aan al het meubilair, de kosten die gemaakt moeten worden voor de tijdelijke huisvesting, de ict-infrastructuur en de av-middelen, de verhuiskosten en integrale advieskosten. En vergeet niet: de BTW. Al dat soort kostenposten zaten er vroeger nog niet bij."

In het aanbiedingsbesluit staat ook nog vermeld dat Gemini in een ongunstig marktklimaat wordt aanbesteed: ‘Het prijsniveau is hoog, maar we mogen verwachten dat marktpartijen dit project graag willen uitvoeren: de TU/e heeft een goede naam als het om de continuïteit van opdrachten gaat.’ De financiële commissie van U-raad drong daarom aan op een gedegen risicomanagement voor wat betreft de kosten. Collegelid Van Ham zei dat de risico’s goed in beeld zijn gebracht door het adviesbureau Twijnstra Gudde en dat ze voortdurend worden gemonitord.

Deel dit artikel