Artist impression van Gemini. Illustratie | TW-IN

Ontwerpfase voor Gemini van start

Met de keus voor TW-IN als total engineer voor het ontwerp komt de renovatie van Gemini een stapje dichterbij. Dit samenwerkingsverband, dat ook aan de slag mag met Laplace, verwacht over anderhalf jaar een definitief ontwerp te hebben. Dat is nog een aardige uitdaging, vanwege de verscheidenheid aan onderzoeksfaciliteiten. Het gebouw wordt in fases gerenoveerd en is als het goed is in 2025 helemaal opgeknapt. Eerder deze week is het contract getekend.

door
illustratie TW-IN

TW-IN, een samenwerkingsverband tussen Royal HaskoningDHV, Team V Architectuur en adviseursgroep DGMR, kwam als beste uit de bus uit de aanbestedingsprocedure. Jan Pekelder, projectmanager bij Dienst Huisvesting, licht toe waarom: “Ze doorgronden de vraag goed, hebben het bestaande gebouw heel goed geanalyseerd op daglichttoetreding, toelaatbare vloerbelasting, verdiepingshoogte, en op installatie-infra en trillingsgevoeligheid. Hun werkwijze komt erg gestructureerd over, en ze hebben met hun voorstel voor een extra ingang aan de noordkant van Gemini-zuid meer balans aangebracht. Bovendien hebben ze zich goed ingeleefd in de gebruikers.”

Nu heeft Gemini alleen aan de zuidkant een hoofdingang. Wat overigens niet wil zeggen dat die ingang er daadwerkelijk en op die manier komt, want het ligt in deze start van de ontwerpfase nog niet vast hoe de 35.000 vierkante meter van Gemini precies wordt ingevuld. Wat TW-IN heeft laten zien is een visie en nog geen ontwerp. Het vertalen van het programma naar een ontwerp gaat nu van start in samenspraak met de verschillende gebruikersvertegenwoordigers binnen dit renovatieproject.

Onderzoek, onderwijs en kantoren

Na de renovatie wordt Gemini net als nu ingezet voor onderzoek, onderwijs en kantoren van de faculteiten Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie. Het E-Conversion Lab voor de faculteit Electrical Engineering krijgt weer een plek in Gemini. Wat nieuw is, is dat de Coherence en Quantum Technology-groep (CQT) voor de faculteit Technische Natuurkunde ook in het gebouw wordt gehuisvest. Wat al wel vastligt, is dat er niks wijzigt aan het Darcy-lab en Microfab-lab en dat die in principe worden afgeschermd en in gebruik blijven tijdens de renovatie. Dat zijn relatief nieuwe labs die niet hoeven te worden gerenoveerd. Ook blijft de rollerbank in het Automotive-lab staan en het glas-in-loodkunstwerk wordt geïntegreerd in het ontwerp. Verder staat vast dat Gemini wordt aangesloten op de koude- en warmteopslaginstallatie van de TU/e.

Structuurontwerp

Halverwege dit jaar moet het structuurontwerp - ook wel bekend als vlekkenplan- er liggen, waarbij wordt aangegeven waar welke functies komen en hoe de verkeersstructuur en entrees worden gesitueerd. Daarna volgen het voorlopig- en, over anderhalf jaar, het definitief ontwerp. In 2021 wordt met de renovatie gestart, zoals het er nu uitziet eerst met het gedeelte Noord en daarna met Zuid. Als alles volgens planning verloopt, is het gebouw in 2025 geheel gerenoveerd en klaar voor gebruik.

In de tweede helft van dit jaar wordt al begonnen met de renovatie van het Zero Emission Lab (ZEL) gelegen in Gemini-noord, een project dat in principe los staat van de gefaseerde renovatie van Gemini.

Actief betrokken

Gebruikers van het gerenoveerde gebouw worden actief bij de ontwikkeling van het ontwerp betrokken. De uitdaging zit hem vooral in de grote verscheidenheid aan onderzoeksfaciliteiten die verschillende eisen stellen aan locatie, klimaat, akoestiek, constructies, hoogte en afwerking. Daarnaast zorgen sommige onderzoeken voor trillingen, terwijl andere een trillingsarme omgeving vragen.

De werkgroep ‘tijdelijke huisvesting’ bekijkt waar de gebruikers heengaan tijdens de verbouwing. Idealiter vindt verhuizing slechts een keer plaats, door functies van Zuid naar Noord te verhuizen. Als dat niet mogelijk is, komen zij tijdens de renovatie van ‘hun gedeelte’ in gebouwen elders op de campus. Hierover heeft afdeling Strategie & Programma van Dienst Huisvesting nauwe afstemming met deze werkgroep. Daarin komt onder meer aan bod waar de faciliteiten van studententeams tijdelijk moeten worden gehuisvest. Denk bijvoorbeeld aan het veld van robotvoetbalteam Tech United.

TW-IN kwam ook als gunstige uit de bus bij de aanbesteding van de ontwerpfase voor Laplace. In dat gebouw komen vooral onderwijsfaciliteiten. TW-IN gaat ook bekijken hoe ze zowel Gemini als Laplace beter kunnen laten aansluiten op de rest van de compacte campus.

Deze twee renovatieprojecten zijn in lijn met de strategische doelstellingen zoals verwoord in de TU/e Vastgoedstrategie Campus 2030.

Deel dit artikel