Thuiswerken blijft vooralsnog het devies aan TU/e

Ook de komende tijd wordt medewerkers nadrukkelijk gevraagd thuis te werken als ze niet op de campus hoeven te zijn. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits rekent op onderlinge solidariteit. “Degenen waar het thuiswerken moeilijker voor is, zouden voorrang moeten krijgen bij het kunnen werken op de campus”, zegt Smits. Elke student kan straks per week één vak on campus volgen. Maar die toezegging is wel afhankelijk van hoe de coronacrisis zich de komende weken verder ontwikkelt, aldus Smits.

door
foto Shutterstock

Volgende week donderdag 27 augustus presenteert het College van Bestuur een nieuw overzicht met de regels die gaan gelden voor medewerkers en studenten aan het begin van het nieuwe collegejaar. CvB-voorzitter Smits noemt de uitwerking daarvan “een complexe puzzel”, die volgens hem ook voortdurend onderhevig is aan de veranderde omstandigheden en de beslissingen die het kabinet neemt op basis daarvan. Smits verwijst onder meer naar recente ontwikkelingen in de VS, waar sommige universiteiten hun studenten weer naar huis hebben gestuurd, na ze eerst te hebben toegelaten op de campus. Smits: “Dat moeten wij niet willen. In Brabant bestaat een grote angst voor een tweede golf aan besmettingen. Wij willen niet dat onze studenten daar mogelijk de oorzaak van zijn. Dus gaan we zeer voorzichtig te werk bij het weer deels openstellen van de campus.”

Loyaliteit

Medewerkers die niet per se op de campus moeten zijn, kunnen mogelijk gevraagd worden volledig thuis te blijven werken. Smits: “Mensen met kleine kinderen of met een werkplek die niet optimaal geschikt is, zouden voorrang moeten krijgen om weer op beperkte schaal - te beginnen met één dag per week - terug te keren naar de campus. Ik hoop daarbij op de loyaliteit van hun collega’s waarvoor het thuiswerken makkelijker is.”

Op dit moment is het streven om elke student minimaal één vak per week op de campus aan te bieden. “Het was ingewikkeld om uit te werken hoe dat in de gebouwen moest worden ingericht”, vertelt Smits. “Onder meer voor het gebruik van de liften en de zalen. Daar is al veel werk voor verricht en ik wil dat de regels die gehanteerd worden straks ook op de hele campus gelden.” Smits duidt hiermee onder meer op het voornemen van enkele faculteiten om mensen een gele of rode kaart te geven als ze zich niet aan de afstandsregel houden. Rood betekent dan dat die persoon naar huis moet. “We gaan samen bespreken welke regels we gaan toepassen, en die worden dan door de hele organisatie ingezet. Dus niet in de ene faculteit wel en in de andere niet, want dan ontstaat er verwarring.”

Gezamenlijk optrekken

Het voornemen van bepaalde faculteiten om hun gebouw exclusief te claimen voor de eigen medewerkers en studenten, vindt Smits een slecht idee. Het zou onder meer betekenen dat studenten die een vak moeten volgen op een locatie buiten hun eigen faculteitsgebouw, daar dan niet terecht kunnen. Smits: “Dat gaat niet gebeuren, je kunt je gebouw niet afsluiten voor de rest van de gemeenschap. We zitten samen in deze situatie en zullen gezamenlijk moeten optrekken om er de komende tijd het beste van te maken.”

Smits vertelt dat er met de andere onderwijsinstellingen, met de gemeente en met de veiligheidsregio’s ook hard gewerkt wordt aan een "Brabant-breed standpunt" voor de studentenverenigingen. “Dat moet de verenigingen een houvast gaan bieden om te kunnen bepalen wat wel en wat niet mogelijk is bij het organiseren van activiteiten en evenementen in de stad en op de campussen. De regels die hieruit voortkomen willen we nog voor de start van het nieuwe collegejaar bekend maken.”  

Internationals

Op dit moment heeft de TU/e geen zicht op het aantal internationale studenten dat al in Eindhoven is gearriveerd. Laat staan dat men weet hoeveel internationals er nu in Eindhoven in thuisquarantaine zitten omdat ze afkomstig zijn uit een land met de code oranje of rood. Volgens de laatste prognose van het Business Intelligence Cluster zou de buitenlandse instroom voor de bacheloropleidingen dit studiejaar uitkomen op zo’n 650 eerstejaars.

Smits zegt dat het mooi zou zijn als de internationale eerstejaars zich melden als ze hier zijn, “maar het zijn natuurlijk jongvolwassenen met een eigen verantwoordelijkheid. We kunnen ze niet dwingen zich te melden. Het buddysysteem dat we jaren terug voor deze groep in het leven hebben geroepen, houden we dit jaar wel langer in de lucht. Normaal begeleidt een ouderejaars zo’n nieuwkomer een half jaar, nu is die periode opgerekt tot het hele jaar. Maar wie in deze groep nu kampt met problemen, roep ik bij deze op om die zo snel mogelijk aan ons te melden. We willen helpen en onze mensen bij Education & Student Affairs (ESA) staan er ook klaar voor.”

Catering

De coronacrisis heeft ook consequenties voor de catering aan de TU/e. Deze week horen personeelsleden die sinds juli in dienst zijn bij de nieuwe cateraar Appèl of ze kunnen blijven of dat ze worden ontslagen. Smits zegt te begrijpen dat de cateraar door de coronacrisis gedwongen deze stappen moet zetten. “We zijn natuurlijk met ze in gesprek over hoe de reorganisatie verloopt. Maar dit is een privaat bedrijf met een eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Het is echter wel zeer ingrijpend voor de mensen die hier aan de TU/e al jaren werkzaam zijn geweest in de catering, als ze nu te horen krijgen dat er geen plaats meer voor ze is. Dat betreuren we, we hebben daar ook zorg over en voor, maar we kunnen er verder niet heel veel aan doen. Voor ons is het tevens van belang dat de kwaliteit van de catering gewaarborgd blijft.”

Lovende woorden heeft Smits voor de inzet van het Centraal Crisis Team (CCT) van de TU/e. “Dit team is al sinds februari de spil in de organisatie voor alles wat nodig is om onze universiteit zo goed mogelijk door deze crisis te krijgen. Ik heb veel waardering voor de ijzeren discipline en grote vakkundigheid waarmee de mensen in en rond dit team hun werk doen.”

Hij sluit het interview af met een opmerking die hij in maart bij het begin van de crisis ook al maakte, en die voor hem nog steeds van toepassing is: “Let’s hope for the best, but be prepared for the worst.”

Deel dit artikel