Hoe ziet over twintig jaar de campus er uit?

De komende jaren wordt er stevig gebouwd op de campus. Zo komen er twee nieuwe woontorens met daartussen maisonnettes, die zevenhonderd extra huurunits gaan opleveren. Langs De Zaale en rondom het Laplaceplein kunnen medewerkers en studenten straks sporten en elkaar ontmoeten. Auto’s verdwijnen definitief naar parkeergarages aan de randen van het terrein en fietsen worden neergezet in half ondergrondse stallingen. Een indrukwekkende fiets- en wandelbrug gaat het terrein mogelijk verbinden met de Karpendonkse Plas.

door
afbeelding Korth Tielens Architecten

Volgens landschapsarchitect Paul Achterberg is het belangrijk dat alle extra bebouwing en de andere aanpassingen op het terrein de landschappelijkheid van de campus zo min mogelijk aantasten. Tien jaar geleden was hij ook al betrokken bij de landschapsvisie, die toen tot het jaar 2020 werd geschetst. Maandag kwam in de U-raadsvergadering de nieuwe visie voor de komende twintig jaar, tot 2040, aan bod. Wat uit die schetsen en plattegronden direct duidelijk wordt, is dat er flink gebouwd gaat worden. Dat was in mei al te zien in het Masterplan Campus 2040. De landschapsvisie sluit erop aan.

Achterberg betitelt de campus als “een uniek gebied”, met name omdat het zo dicht bij het stadscentrum ligt. Hij durft best de vergelijking te trekken met Oxford en Cambridge. “Op welke campus in Nederland vind je zo dicht bij de stad zoveel groen én daarnaast nog zo’n fantastisch riviertje als de Dommel? Daarmee heeft de TU/e goud in handen en dat moet ook zo blijven.”

Woontorens

In eerste instantie gaan de bouwvakkers aan de slag in de noordoosthoek van het terrein. Op de plek waar nu het Paviljoen verder wordt ontmanteld, wordt - als het aan het College van Bestuur ligt - in 2023 de eerste nieuwe woontoren met huurunits voor studenten opgeleverd. Volgens Achterberg, die ook bij dit project betrokken is, is de aanbestedingsronde daarvoor zo’n twee weken geleden geweest. Hij mag er verder weinig over zeggen. Op termijn komt er nog een tweede toren met daartussen een studentendorpje bestaande uit maisonnettes. Dat samen resulteert in zevenhonderd extra woonunits, iets waar de Eindhovense gemeenteraad de universiteit ook om heeft gevraagd.

Achterberg zegt dat ter compensatie de bosrand die ten noorden van het Paviljoen ligt, versterkt zal worden. Ook komen er in die hoek van het terrein diverse nieuwe waterpartijen: twee grote vijvers, waarvan een schuin tegenover het gebouw van DIFFER, en een lange waterloop. Achterberg: “Dit, om al het water dat tijdens korte maar heftige regenbuien naar beneden komt, en die steeds vaker voorkomen, goed te kunnen verwerken.” Daarnaast heeft hij gekeken naar een oplossing om de vleermuizen die nu rond het Paviljoen verblijven, een goed onderkomen te bieden. “We bouwen er een vijf meter hoge bakstenen toren voor, waar openingen in komen. Daarin kunnen ze overdag verblijven en ze kunnen er terecht voor hun winterslaap.”

De Zaale

Ten noorden van de Groene Loper wordt een tweede gebied ontwikkeld, waar medewerkers en studenten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze samen kunnen sporten. Die tweede as loopt langs De Zaale, vanaf Atlas tot en met het Laplaceplein. Over een jaar of zes komt ter hoogte van het Laplaceplein de tweede ingang van gebouw Gemini, waar de faculteiten Mechanical Engineering en Biomedical Engineering inzitten. Van dat enorme gebouw start volgend jaar de renovatie, die zeker vijf jaar gaat duren.

Volgens Achterberg verdwijnen auto’s volledig uit dit kerngebied en komen er op die plek half ondergrondse fietsenstallingen voor de studenten en medewerkers van Gemini en het Laplacegebouw. “Vooral ten aanzien van het autoverkeer, dat door de komst van meer campusbewoners nog gaat toenemen, moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt”, zegt Achterberg. “Want je kunt niet én groen én ontmoetingsplekken én autoparkeerplaatsen op een plek bij elkaar hebben.” Half ondergrondse parkeergarages voor auto’s staan nu ingetekend aan de randen van het terrein, onder meer op plekken waar nu nog tennis- en hockeyvelden liggen. De U-raad stelde er maandag vragen over, maar volgens Achterberg is het goed mogelijk om op daken van parkeerplaatsen sportvelden aan te leggen. “Anders bestaat nog de mogelijkheid om hiervoor onze blik over de Onze Lieve Vrouwestraat te werpen, naar De Hondsheuvels waar ook meer sportaccommodatie mogelijk is.”

Fiets- en wandelbrug

Iets verderop, waar de Onze Lieve Vrouwestraat overgaat in de Insulindelaan, staat een van de meest in het oog springende projecten gepland: een hoge fiets- en wandelbrug die het TU/e-terrein laat aansluiten op het regionale netwerk van fietspaden. Over het fietstunneltje dat nu onder de Onze Lieve Vrouwestraat loopt en waar al heel wat strijd voor nodig was om het gerealiseerd te krijgen, wil Achterberg niet te veel woorden vuilmaken. “Onaantrekkelijk, onveilig en niet echt goed aangesloten op het regionale fietsnetwerk”, zegt hij. Of die fiets- en wandelbrug er uiteindelijk ook gaat komen, kan hij nu nog niet zeggen. “Maar als niemand het als mogelijk project naar voren brengt, zal er nooit over gesproken worden en komt het er zeker niet. Wat wel gaat plaatsvinden, als het aan mij ligt, is een substantiële uitbreiding van wandel- en fietspaden langs de Dommel en over de campus.”

Knoop XL

In de zuidwesthoek van de campus speelt nog altijd het probleem van een niet optimale bereikbaarheid van het Centraal Station. De gemeente Eindhoven koestert de ambitie om een internationaal knooppunt te worden – Internationale Knoop XL - en daarvoor moet de noordkant van het stationsgebied verder worden ontwikkeld. Er moeten tienduizend woningen komen, waar onder meer de BunkerToren een aandeel in heeft. Door de vergroening van dat gebied, met name rondom de Dommel, moet de campus straks een directe verbinding kunnen krijgen met het station. Hoe het op dit moment gesteld is met deze plannen, weet Achterberg niet precies. “Voor de gemeente is dit een omvangrijk en ambitieus project, waarbij de universiteit moet afwachten hoe zich dat de komende jaren verder gaat ontwikkelen. Maar natuurlijk hebben beide partijen er wel geregeld overleg over.”

Deel dit artikel