Mogelijk honderden Eindhovense studentenhuizen illegaal

De gemeente Eindhoven verstrekt sinds mei 2020 geen vergunningen meer voor het opdelen van panden die binnen dertig meter van een andere gesplitste woning staan. Een regel die ook geldt voor huizen die eerder zonder vergunning opgedeeld zijn. Dat laatste lijkt op te gaan voor 850 panden, waaronder veel studentenhuizen. Wethouder Yasin Torunoglu belooft in het ED niemand acuut op straat te zetten, maar D66-raadslid Jorien Migchielsen is bezorgd en verontwaardigd: “Overlast pak je niet aan door een ander probleem – de kamernood – te vergroten.”

Wie van een gewone woning een studentenhuis wil maken, of meerdere appartementen, dient daarvoor een vergunning aan te vragen. Sinds 15 mei 2020 krijg je die vergunning in de gemeente Eindhoven niet meer voor panden die binnen een straal van dertig meter van een ander gesplitst pand staan. Het doel van de regel is om concentraties van studentenhuizen en andere panden met veel kamerhuurders – zoals arbeidsmigranten – te voorkomen. Dat zou de leefbaarheid in buurten ten goede komen. De maatregel is de opvolger van de tienprocentregel, die stelde dat in een buurt niet meer dan tien procent van de woningen een huis met kamerverhuur mocht zijn.

De dertigmeterregel gaat ook op ook voor panden die eerder gesplitst zijn zonder vergunning. Voor hoeveel panden dit geldt, heeft de gemeente pas onlangs uitgezocht. Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt, dat op 1400 adressen te veel bewoners (die niet tot hetzelfde huishouden behoren) staan ingeschreven. 850 van deze woningen bevinden zich binnen dertig meter van een ander verkamerd pand.  

Maatwerk

In het ED van afgelopen vrijdag relativeert wethouder Yasin Torunoglu het hoge aantal illegaal gesplitste woningen. Het is allereerst een schatting. De gemeente moet nog checken of alle ingeschrevenen daadwerkelijk (nog) op de betreffende adressen wonen. Daarnaast is er een overgangsregeling voor huizen waarin al lange tijd – zonder vergunning – kamers verhuurd worden. Op basis van historie komen deze alsnog in aanmerking voor een vergunning, óók als ze te dicht bij een ander opgedeeld pand staan.

De wethouder is ook niet van plan acuut studenten uit hun huizen te gaan zetten. Na onderzoek wil hij kijken waar “kamerbewoning echt ongewenst is” en waar “maatwerk” ervoor kan zorgen dat de bewoners toch mogen blijven, tekent het ED op. Alleen bij gevaarlijke situaties grijpt de gemeente meteen in, aldus Torunoglu.

Paria

Ondanks de sussende woorden van de wethouder maakt Jorien Migchielsen zich ernstig zorgen. Het raadslid van D66 – de enige partij die zich vorig jaar met hand en tand tegen de dertigmeterregel heeft verzet – is ook verontwaardigd. “Nu moeten we met lede ogen toezien wat de gevolgen zijn van de maatregel. Overlast pak je niet aan door een ander probleem – de kamernood en het algemene woningtekort – te vergroten. Als woonoverlast het probleem is, moet je díé bestrijden, zo hebben we met de D66-fractie meegewerkt aan eisen voor woningisolatie van studentenhuizen.”  

Volgens Migchielsen krijgen studenten de zwartepiet toegespeeld. “In buurten waar overlast is, spelen vaak meer factoren mee, zoals gehorige woningen, smalle straatjes, hoge werkeloosheid en hangjeugd. Waarom dan alleen de studentenhuizen aanpakken?”

Migchielsen, die zelf biomedische technologie studeerde aan de TU/e, noemt het ironisch dat de gemeente de mond vol heeft over een goed vestigingsklimaat voor de ingenieurs waar Brainport om staat te springen. “Studenten worden min of meer als paria behandeld, tót ze hun diploma hebben. Dat klopt niet.”

Teniet

De gemeente doet op deze manier ook een groot deel van haar inspanningen teniet om het kamertekort voor studenten van de TU/e, Fontys, de Design Academy en Summa op te lossen, stelt Migchielsen. De afgelopen jaren zijn er zo’n 1800 kamers bijgekomen, schrijft het ED. Op de universiteitscampus worden er de komende jaren nog 700 gerealiseerd.

“De gemeente gaat uit van twee bewoners per illegaal gesplitste woning. Nu weet iedereen dat er in een gemiddeld studentenhuis wel meer studenten wonen dan twee, maar in niet alle 850 gevallen zal het om studentenhuizen gaan. Dus laten we inderdaad van 1700 illegale studentenkamers uitgaan, die kunnen we dan weer van die 2500 extra kamers aftrekken”, rekent Migchielsen. En dat terwijl het studentenaantal blijft groeien. “Alleen al aan de universiteit is het aantal studenten het laatste decennium met 5000 gegroeid.”

Convenant

Hoe kijkt het College van Bestuur van de TU/e naar het kamertekort en de gevolgen van de gemeentelijke maatregel hiervoor? Woordvoerder Ivo Jongsma vertelt namens het CvB dat de universiteit met de gemeente en andere relevante partners werkt aan een nieuw Convenant Studentenhuisvesting voor de periode 2021-2028, als opvolger van het convenant 2012-2020. De consequenties van het gemeentelijke beleid worden meegenomen in het nieuwe convenant, dat naar verwachting binnenkort wordt ondertekend.

Raadslid Migchielsen werkt intussen aan een aantal vragen voor wethouder Torunoglu over de kwestie. “Hopelijk kunnen we de onwenselijkheid van de dertigmeterregel daarmee opnieuw op de agenda zetten.”

Deel dit artikel