University Rebellion geeft College van Bestuur laatste kans

University Rebellion heeft het College van Bestuur de wacht aangezegd. In een lange mail aan het college en Sustainability Ambassador Anna Wieczorek stelt de actiegroep dat het CvB de klimaatnoodtoestand moet uitroepen. Als dit niet gebeurt zullen er acties volgen.

Op 19 november 2020 heeft University Rebellion hun manifest overhandigd aan Robert-Jan Smits (zie hoofdfoto) en de universiteit opgeroepen om actie te ondernemen omtrent de klimaatnoodtoestand. "Graag herinneren wij jullie aan het gesprek dat wij op 8 december 2020 hebben gevoerd over onder meer deze eis. In dit gesprek toonden jullie interesse om de noodtoestand uit te roepen. Bijna een jaar later is dat echter nog niet gebeurd", schrijft de actiegroep. "Universiteiten hebben hierin een rol vanwege hun voorbeeldfunctie naar de overheid, studenten en de samenleving in het algemeen. In het Verenigd Koninkrijk hebben 37 universiteiten de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. In Nederland heeft echter nog geen enkele universiteit deze stap gezet. De TU/e ​​zou de eerste universiteit kunnen zijn die een duidelijk standpunt inneemt en daarnaar handelt." 

Het geduld van University Rebellion lijkt op: "We raden jullie ten zeerste aan om binnenkort de klimaat- en ecologische noodsituatie uit te roepen. Anders zijn wij als betrokken studenten en medewerkers genoodzaakt actie te ondernemen. Deze acties zullen in de loop van de tijd escaleren als de universiteit haar rol niet erkent en weigert ernaar te handelen." Een gesprek vooraf lijkt ook geen optie meer: "Alvorens opnieuw in gesprek te gaan over dit onderwerp, zien we graag eerst dat er verantwoordelijkheid wordt genomen en initiatief wordt getoond om deze stap te zetten."

Woordvoerder van de universiteit Ivo Jongsma laat weten dat "de mail net pas binnen is en er nog naar gekeken moet worden en er een reactie moet worden geformuleerd."

Deel dit artikel