ABP: pensioenverhoging stapje dichterbij

Dankzij de stijging van de rente is de financiële positie van pensioenfonds ABP in het eerste kwartaal van dit jaar flink verbeterd. Ook (oud-)medewerkers in het hoger onderwijs gaan daar misschien nog dit jaar van profiteren.

door
foto Shutterstock / Ljupco Smokovski

Het ABP is het pensioenfonds voor werknemers bij de overheid en het onderwijs. “Het was een kwartaal met grote onrust over de aanhoudende coronapandemie en zeker ook de Russische inval in Oekraïne”, zegt ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen in een persbericht.

21 miljard euro verlies op aandelen

Ook de beurzen reageren op die onrust en het ABP verloor 21 miljard euro op zijn beleggingen, maar hoeft dankzij de rentestijging 47 miljard euro minder in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen.

Deze zogenoemde actuele dekkingsgraad steeg daardoor van 110,6 naar 117,4 procent en de zogeheten beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) van 102,8 naar 106,5 procent. Pas bij ten minste 110 procent mogen de pensioenen worden verhoogd, maar misschien wordt die grens per 1 juli verlaagd naar 105 procent.

Intentie

Volgens het ABP komt pensioenverhoging daardoor weer een stapje dichterbij. “We hebben er de afgelopen jaren voor gepleit om de pensioenen eerder te kunnen verhogen” schrijft het bestuur. “Als die mogelijkheid er komt, is het onze intentie dit ook te doen. We zullen dan een besluit nemen op basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers.”

Deel dit artikel