door

“Geef mij uw data, dan krijgt u een boete”

07/03/2019

Stelt u zich het volgende voor: iedere maand vraagt de overheid u om uw gps-gegevens uit uw auto te downloaden en in te leveren. Als blijkt dat u ergens te snel gereden hebt, krijgt u daarvoor een bekeuring. Vreemd, nietwaar? Mijn motorweekendjes zouden aanzienlijk duurder uit gaan vallen, maar toch is dit vergelijkbaar met wat de VSNU heeft afgesproken met de zogenaamde Stichting PRO.

De stichting PRO behartigt de belangen van uitgevers rondom auteursrecht. Als een wetenschapper een artikel publiceert, dan gebeurt dat vrijwel altijd bij een uitgever die het auteursrecht op dat artikel verkrijgt van de auteur. Delen van het artikel digitaal beschikbaar stellen, bijvoorbeeld door presentaties op Canvas te zetten, mag dan niet meer zomaar.

Omdat procederen duur is (en het illegaal verspreiden van materiaal heel eenvoudig) hebben de uitgevers, verenigd in stichting PRO, afspraken gemaakt met universiteiten over een standaardvergoeding voor het verspreiden van (delen van) beschermd materiaal. Eens in de vier jaar moet iedere universiteit aan stichting PRO een volledige dump van Canvas geven, zodat deze stichting kan controleren of er ergens schendingen zijn van de afspraken[1]. Worden de afspraken geschonden, dan volgt er een boete. Net als in het voorbeeld hierboven.

Legers studentassistenten

Het voordeel aan deze regeling is dat je als docent, binnen bepaalde grenzen, geen toestemming hoeft te vragen van uitgevers voor het gebruik van plaatjes of grafieken in het onderwijs. De TU/e zou echter de TU/e niet zijn als er niet toch gevraagd wordt om voor ieder plaatje op al je sheets een online formulier in te vullen. Voor een beetje vak zit je al snel aan tientallen pagina’s webformulieren en bij sommige faculteiten zijn hele legers studentassistenten ingezet om die formulieren in orde te maken.

Mijn oplossing is eenvoudiger. Nadat ik het formulier heb bekeken, heb ik een afweging gemaakt. Blijf ik sheets op Canvas zetten of niet? Ik heb besloten dat niet meer te doen. Als de studenten willen weten wat er in een college verteld wordt, moeten ze naar het college komen. Ik maak daarbij gebruik van sheets (je mag alles laten zien, als je het maar niet distribueert), maar ook steeds meer van het krijtbord. Bijkomend voordeel is dat de studenten beter meedoen in de colleges.

En stichting PRO? Die mag een datadump van Canvas doorzoeken en boetes uitschrijven. Mij zullen ze niet hebben.

 


[1] Ik vraag me af in hoeverre deze regeling uit 2017 in lijn is met de nieuwe AVG (Canvas staat immers vol met persoonsgegevens), maar daar gaat het nu niet over.

Deel dit artikel