door

Terug naar het krijtbord

11/06/2019

Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor een behoorlijk aantal vakken. Vakken die onderdeel zijn van een verscheidenheid aan programma’s, zowel in de Bachelor als in de Master. Het basisvak Data Analytics for Engineers onder leiding van Natalia Sidorova spant natuurlijk de kroon met ruim tweeduizend studenten. Met een groep zo groot kom je vanzelfsprekend heel wat bijzondere situaties tegen, maar eentje springt er toch wel uit.

Natalia wees mij er op dat online massaal materiaal wordt verspreid door studenten. Materiaal dat door de docenten beschikbaar is gesteld op Canvas, wordt simpelweg gekopieerd naar andere websites en daar gedeeld met de wereld. Collegeslides, tentamenopgaven met uitwerkingen, alles is voor de hele wereld gratis online beschikbaar gemaakt door onze studenten. Wat de meeste studenten zich niet lijken te realiseren is dat op al dit materiaal copyright rust en zij dat dan ook helemaal niet mogen verspreiden.

Na deze constatering ben ik gaan zoeken naar mijn eigen vakcodes. Ik raad alle docenten aan dat eens te doen. Al snel kom je op websites waar inderdaad je collegemateriaal terecht is gekomen. Oude tentamens met uitwerkingen bijvoorbeeld, of boeken. Vooral dit verbaasde mij. De oude tentamens en de boeken die ik gebruik zijn allemaal gratis beschikbaar voor alle TU/e-studenten. Ze kunnen ze downloaden van Canvas of van de website van de uitgever en de TU/e betaalt daarvoor. Waarom zou je dat dan illegaal opnieuw verspreiden? Het blijkt dat de websites de studenten hiervoor belonen met ‘punten’. Ze hebben het illegaal verspreiden van materiaal tot een spelletje gemaakt.

Vanwege dit spelaspect zijn de namen van studenten gewoon bekend. Studenten plaatsen het materiaal immers om punten te krijgen en deze sites leven van de data van deze studenten. Zo heeft deze student, die met naam en foto op de betreffende site staat, de nog bescheiden status ‘level 2 contributor’ bereikt. Deze, al wat oudere student, bereikte zelfs de status ‘level 5 contributor’. Dit zijn overigens maar twee at random gekozen voorbeelden, want er zijn aan onze universiteit veel meer studenten te vinden die aan dit 'spelletje' meedoen. 

Ik ben er nu helemaal zeker van. Ik deel geen materiaal meer via Canvas. Ik ga gewoon weer terug naar het krijtbord. Met kleurkrijt plaatjes tekenen en een verhaal vertellen. Geen gedoe met copyright of illegale uploads. En studenten die dan hun zelfgemaakte aantekeningen online delen? Prima, dat mag. Foto’s en video’s maken mag dan weer alleen met toestemming en alleen voor eigen gebruik.

Naschrift redactie Cursor: Beide studenten waar in de column hierboven naar gelinkt wordt, hebben inmiddels hun profiel verwijderd. Cursor heeft over dit onderdeel van de column vooraf overleg gehad met Boudewijn van Dongen. Van Dongen liet weten dat dit echt twee willekeurig gekozen voorbeelden zijn en dat er veel meer te vinden zijn. Volgens hem heeft hij enkel voor deze twee voorbeelden gekozen om inzichtelijk te maken hoe die 'spelvorm' eruit ziet en werkt en om welke hoeveelheden materiaal het gaat die op die site zijn terug te vinden. 

Deel dit artikel