door

Iedereen een werkplek?

03/12/2019

De TU/e barst uit haar voegen. Studentenaantallen lopen enorm op en personeel is niet aan te slepen. Een logisch gevolg is dat er een ruimtetekort is. Een tekort aan onderwijszalen, een tekort aan vergaderzalen, maar ook een tekort aan werkplekken voor medewerkers.

Toen ik studeerde, deden mijn collega’s en ik dat thuis. Soms alleen, soms gezamenlijk bij iemand aan de keukentafel. De studenten die thuis woonden, gingen mee en gingen ’s avonds weer huiswaarts of bleven bij vrienden slapen. Op de TU/e maakten we gebruik van de colleges en instructies en verder van de kantines. Meer ruimte was er niet, want de kantoren werden gebruikt voor medewerkers en een enkel kantoor voor projectwerk.

Toch bleek er behoefte aan studieplekken op de campus en daarom heeft de TU/e in de bibliotheek een groot aantal studieplekken ingericht, waar het net zo rustig is als in een gemiddelde kantoortuin. Daarnaast zijn de huisvestingsnormen bijgesteld, zodat er minder kantoren nodig waren voor steeds meer mensen. Kantoren werden gesloten ten faveure van vergaderzalen en projectruimtes. Met behulp van Planon en schattingen van studentenaantallen in colleges worden zalen zo efficiënt mogelijk ingezet (binnen het tijdslotenmodel, wat inherent inefficiënt is).

Helaas zien we de laatste tijd dat daar misbruik van gemaakt wordt. Vergaderzalen en soms zelfs collegezalen worden gereserveerd door studenten en gebruikt als studieruimtes. Reserveringen van acht uur aan een stuk, waarbij één student een ruimte bezet houdt en als persoonlijke studieplek gebruikt. Niet zelden zien we studenten dan zitten, laptop op tafel met computerspelletjes of lezend in een roman. Met een uitschieter waarbij een student op de grond lag te slapen om ‘even tot rust te komen’.

Recent heb ik inzage gehad in de reserveringsgeschiedenis van een student. Tot mijn verbazing bleek daaruit niet alleen dat de student consequent vergaderzalen bezette als studieplek, maar vaak ook dubbele reserveringen had staan. Vrije ruimtes waren op papier dus geboekt en desgevraagd bleek dat deze student het soms te luidruchtig vond bij de ene ruimte en daarom een back-up reserveerde. Hele dagen waren meerdere ruimtes geblokkeerd omdat deze student wilde studeren. Medewerkers die vanuit de kantoortuin op zoek waren naar een vergaderzaal voor overleg, hadden pech.

Ik stel voor om de projectruimtes en vergaderzalen niet langer vrij reserveerbaar te maken voor studenten. Wil je als projectgroep een zaal voor een specifiek tijdvak, dan kan dat via de onderwijsadministratie geboekt worden. Wil je een studieplek, dan kun je terecht in de bibliotheek - of, net als vroeger, thuis.

Deel dit artikel