Diana Heijnerman.
door

UR | Met de (P)eer strijken

05/06/2014

Onlangs maakten de landelijke studentenorganisaties LOF en SOM de uitslag bekend van de Toffe Peer- en Rotte Appel-awards, een prijs voor het bestuur dat het beste en slechtste omgaat met zijn medezeggenschap. Tilburg had de eer de Toffe Peer in ontvangst te mogen nemen. De TU/e werd tweede op de ranglijst. Zonder nu direct met het CvB een appeltje te willen schillen, is ons streven dat de TU/e volgend jaar met deze (p)eer gaat strijken.

LOF en SOM hebben een checklist opgesteld waarin zeven thema’s centraal staan: ondersteuning, gelijkwaardigheid, informeren, kritische houding stimuleren, invloed, ongevraagd advies en de toegankelijkheid van de Raad van Toezicht.

Een aantal uitkomsten is eenvoudig in een grafiekje te plaatsen. Wat niet te meten valt, is de sfeer waarin het een en ander plaatsvindt. Hoe het CvB en de U-raad, als mensen die nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de universiteit, met elkaar aan tafel zitten. Bij de TU/e zit dat over het algemeen wel snor.

Dat het niet allemaal vanzelfsprekend is, blijkt wel. Ook de landelijke organisaties van ondernemingsraden zijn voornemens een monitor op te stellen die de medezeggenschapscultuur onder de loep neemt en waarbij de uitkomsten binnen de instelling worden gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Vragen die onder andere gesteld worden zijn: Vindt de informatievoorziening tijdig plaats? Is de besluitvorming inzichtelijk en transparant? Wordt de raad tijdig betrokken/geïnformeerd bij het beleidsproces? Wordt de roostering van studenten en medewerkers daadwerkelijk zo ingevuld dat medezeggenschap mogelijk is? Komt het aantal uren overeen met het werk dat verricht wordt? Is er voldoende ambtelijke ondersteuning? Worden middelen aan de raad beschikbaar gesteld om efficiënter te kunnen werken?

Op welke onderdelen zou het bestuur van de TU/e dat van Tilburg kunnen evenaren om volgend jaar met de Toffe Peer beloond te worden?

Terugkijkend op mijn eerste vier maanden als UR-lid, zie ik bij het CvB veel bereidheid om naar volle tevredenheid van beide partijen samen te werken. De Peer voor 2015 is binnen handbereik!

Deel dit artikel