Allard Kastelein.
door

UR | Cadeau of geen cadeau?

09/05/2013

Op de verjaardag van de TU/e stemde de universiteitsraad in met een verhoging van het bindend studieadvies (BSA) (naar 40 ECTS) en met de OER; een nog uitgebreider en complexer stelsel van regelgeving dan we al hadden.

Het universitaire bedrijf lijkt, onder druk van prestatieafspraken en krimpende budgetten, er niet aan te ontkomen om het groeiend aantal studenten tot een hoger studietempo aan te zetten. Het toverwoord ‘rendementsverbetering’ verklaart dat toegenomen aantal regels.

Het College van Bestuur heeft hooggespannen rendementsverwachtingen en daarmee gaat de OER verdacht veel lijken op ‘Haarlemmer olie’ , het wondermiddel voor een goed functionerend Bachelor College. Dat het management in zijn uit Den Haag stammende regeldrift zich in die OER ook geleidelijk aan lijkt te bemoeien met zaken die voorheen exclusief binnen het domein van de docenten lagen, baart steeds meer docenten (en U-raad) zorgen.

Opmerkelijk is dat aan de VU juist over dit onderwerp gedebatteerd wordt en in Denemarken zo’n 50.000 docenten drie weken met onbetaald verlof (lockout) thuis hebben gezeten (en 650.000 scholieren) vanwege een hoog opgelopen conflict over toenemende invloed van de gemeentelijke overheid (als werkgever) op onderwijsinhoudelijke zaken. Vanwege de impasse en maatschappelijke gevolgen heeft het Deense parlement inmiddels ingegrepen.

Het wordt voor docenten aan onze TU/e een steeds lastiger en arbeidsintensievere opgave om bij deze regelgeving en groeiende studentenaantallen de onderwijskwaliteit te borgen. Het voorgestane systeem van tussentijdse toetsingen en beoordelingen schrijft een strak format voor, waarvan sommige docenten menen dat het (te) ver af staat van hun preferente onderwijsinvulling. Het is de UR echter verzekerd, en dat beschouw ik dan maar als een verjaardagscadeautje, dat de docenten die dat op solide argumenten aanhangig maken bij hun opleidingsdirectie en de Dean, groen licht kunnen krijgen voor een afwijkende invulling!

Deel dit artikel