door

UR | Het was weer een mooi jaar

21/06/2013

Het academisch jaar lijkt in een vloek en een zucht voorbij en bij het ter perse gaan van deze Cursor behoorde ook de laatste vergadering van de universiteitsraad tot het verleden. Time flies when you’re having fun! Dat klinkt wellicht wat populair, maar ook dit jaar is er veel gebeurd dat de UR tot tevredenheid stemt.

en dan met name de financiële commissie, zich gebogen over de TU/e-begroting om hier advies over uit te brengen. Dit proces gaat altijd gepaard met veel afspraken, veel discussies en vooral -ook in deze tijd nog- met grote stapels papier. In het voorjaar moest de financiële commissie opnieuw aan de slag, ditmaal om een advies uit te brengen over het nieuwe interne bekostigingsmodel SAM. Ook hier heeft de commissie zich ingespannen om in korte tijd het SAM te doorgronden en het advies te formuleren.

Verder heeft de UR dit jaar veel energie gestoken in de Model Onderwijs- en Examenregeling voor het Bachelor College. Dit onderwerp leidde net als vorig jaar tot een geanimeerde discussie tussen de universiteitsraad en het College van Bestuur. Hierbij heeft de UR diverse voorstellen gedaan voor aanpassingen in de regelgeving, waarvan een groot deel is overgenomen door het CvB.

De UR reageert niet alleen op voorstellen van het College van Bestuur. De UR wil ook proactief inspelen op zaken die belangrijk zijn voor de universiteit. Zo denkt een werkgroep op het moment na over wat het zou betekenen als de UR (gedeeltelijk) zou overstappen op het Engels.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de onderwerpen die aan de orde kwamen in de universiteitsraad. De UR heeft veel meer zaken besproken en ook op veel meer zaken invloed gehad!

Wil jij ook invloed hebben? In december zijn er weer verkiezingen voor de UR. Je kunt je in oktober verkiesbaar stellen. Informeer eens naar de mogelijkheden bij de personeelsfractie en de studentenfracties. Misschien dat jij over een tijdje dan ook kunt zeggen: “Het was weer een heel mooi UR-jaar!”

Deel dit artikel