Veertien kandidaten Personeelsfractie U-Raad

Er valt volgende week voor medewerkers van de TU/e iets te kiezen: er zijn namelijk dit jaar ruim meer kandidaten dan zetels beschikbaar voor de Personeelsfractie van de Universiteitsraad (PUR). Op de kandidatenlijst staan veertien namen, waarvan er zes nog niet eerder op de lijst stonden. Er zijn voor de personeelsfractie negen zetels in de U-Raad beschikbaar. Momenteel zijn die niet allemaal bezet.

De nieuwelingen op de lijst zijn Berty Vonken (TN, nr.1), Diana Heijnerman (EE, nr.2), ir. Stan Korzilius (W&I, nr.3), Jannelies Smit (DPO, ST, nr. 8), Maaike Riemersma (B, nr.9) en dr. Roel Bloo (W&I, nr.10).

Volgens de huidige voorzitter van de fractie, dr. Rianne van Eerd -die zelf op plek vier staat- wordt de top drie van de kandidatenlijst niet toevallig gevormd door nieuwelingen. “We vinden het belangrijk dat er nieuwe mensen in de U-Raad komen. Ik heb persoonlijk mijn uiterste best gedaan om veel kandidaten op de lijst te krijgen en ik ben dan ook heel trots en blij dat we er veertien hebben gevonden.”

Het is belangrijk dat er meer kandidaten zijn dan zetels, zegt Van Eerd, niet alleen omdat er dan daadwerkelijk iets te kiezen valt, maar ook omdat er gedurende de rit (er zijn eens in de twee jaar verkiezingen voor de Personeelsfractie) vaak mensen afvallen. “Door terugtrekking, pensioen en ziekte zitten we nu nog maar met zeven actieve leden in de fractie.” Het is al weer even geleden dat er meer dan tien of elf kandidaten op de lijst stonden, zegt de voorzitter. “Het is ook niet gemakkelijk om mensen bereid te vinden. Vooral voor onderzoekers is de tijd die het kost al snel te veel. Die moeten onderzoeksvoorstellen schrijven, les geven en onderzoek doen. Daarom hebben ook nu weer voornamelijk OBP’ers op de lijst. Dat is wel heel jammer.”

De uitzonderingen komen van de faculteit Wiskunde & Informatica. Oudgediende dr. Jos Maubach (universitair docent) staat op de dertiende plek op de lijst, wat betekent dat hij alleen met voorkeurstemmen kan worden gekozen. Meer kans maakt promovendus Stan Korzilius, net als Maubach wiskundige. Hij behaalde een master Industrial and Applied Mathematics aan de TU/e en is sinds vorig jaar bezig aan een promotie. Vanuit Nottingham laat hij weten dat nog geen ervaring met medezeggenschap heeft opgedaan in zijn studententijd, maar dat het hem leuk lijkt om zich hier als medewerker mee bezig te houden. “Een groot deel van de medewerkers van de TU/e is promovendus of postdoc. Die groep speelt een belangrijke rol in de werking van onze universiteit. Ze moeten dan ook zeker worden betrokken bij beslissingen over de koers van de universiteit.” Dat de U-Raad tijd kost, neemt hij dan ook voor lief. “Ik denk ook dat het een meerwaarde heeft op mijn CV.”

Een echte lijsttrekker is er niet, maar de volgorde van de kandidaten is wel belangrijk voor de toewijzing van zetels. De nummer één, Berty Vonken, zullen we dus waarschijnlijk terugzien in de U-Raad. De bestuurssecretaris bij Technische Natuurkunde werkt al een kwarteeuw in verschillende functies aan de TU/e en is er van overtuigd dat ze vanuit die ervaring een constructieve bijdrage kan leveren. “Ik ben al eerder benaderd voor een plek op de lijst, maar dat kwam door mijn toenmalige positie niet goed uit.” Ze heeft ervaring, vertelt ze. “Ik ben jaren voorzitter geweest van de medezeggenschapsraad van een basisschool. De TU/e is een wat grotere school met een ruimere portefeuille en grotere belangen, verder lijkt de U-Raad daar wel op.”

Deel dit artikel