Debby Huiskes
door

UR | De ‘oplossing’ voor de gevolgen van het sociaal leenstelsel

06/03/2013

Deze week verscheen een artikel in de krant dat er per jaar 10.700 studenten minder zullen gaan studeren door de invoering van het sociaal leenstelsel. Hiervan zouden 7.700 studenten een hbo-studie gaan volgen en 3.000 studenten een universitaire studie. Schrikbarende cijfers!

Over de voor- en (vooral) nadelen van het sociaal leenstelsel is al veel gezegd. Dat ergens geld vandaan gehaald moet worden, begrijp ik volledig. Maar kan het de bedoeling zijn om mensen af te schrikken om te gaan studeren?

Met het sociaal leenstelsel hangt er een behoorlijk prijskaartje aan een studie en de vraag of en wanneer je die na je studie kunt gaan afbetalen is tegenwoordig moeilijk te beantwoorden. De werkloosheidscijfers zijn weer gestegen en vooral de werkloosheid onder de jeugd -die de keus moet gaan maken om te studeren met dat hoge prijskaartje- is het hardst gestegen.

Onder studenten zullen altijd verschillen zijn. Degenen wiens ouders tot de hogere inkomensgroepen behoren, zullen nog de mogelijkheid kunnen hebben om zonder lening te studeren. Degenen wiens ouders niet tot deze hogere inkomensgroep behoren en alleen kunnen studeren met behulp van een lening, zullen zich nog wel een keer achter de oren krabben.

Je moet natuurlijk een weloverwogen keuze maken en je bewust zijn van de eventuele kosten, maar deze zouden niet de doorslag moeten geven. We leven in een maatschappij waarin innovatie en kennis erg belangrijk zijn en deze kennis zit niet in de financiële mogelijkheden van studenten, maar in de student zelf. De negatieve gevolgen van het afstoten van potentiële (intelligente) studenten zouden enorm kunnen zijn en zouden Nederland zeker niet helpen.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker doet een opvallende uitspraak hierover. Zij zegt dat het geen probleem is als er minder mensen gaan studeren. Mbo’ers kunnen ervoor kiezen om als vakmensen aan de slag te gaan in plaats van dat ze een hbo-opleiding gaan volgen. Opvallend. Vakmensen zijn nodig. Ja. Maar hoeveel? Begrijp me niet verkeerd, vakmensen zijn op z’n minst net zo belangrijk als wo-afgestudeerden en ik begrijp ook dat de overheid geen geldboom in de tuin heeft staan. Maar is het niet vreemd dat, in een maatschappij waarin kennis en innovatie zó belangrijk zijn, op deze manier wordt gestimuleerd om vooral níet hoger te gaan studeren? Volgens míj zou er een klimaat moeten heersen waarin mensen gestimuleerd worden om het maximale uit zichzelf te halen en het hoogst haalbare na te streven.

Debby Huiskes | Eindhovense Studentenraad

Deel dit artikel