Jim Stolk. Foto | Tom Kölker
door

UR | Gezichtsveld

13/11/2014

Als fractielid van de universiteitsraad heb je er bijna een dagtaak aan om je medestudenten uit te leggen waarom universitaire medezeggenschap belangrijk is. Dit is ook zeker niet onlogisch, aangezien verreweg het gros van de studenten de partijen pas écht ziet tijdens de verkiezingstijd.

Binnenkort zal de campus wederom even geel en groen kleuren zodra de verkiezingscampagne van de studentenfracties losbarst. Twee dagen lang proberen beide partijen zoveel mogelijk van de 8000+ studenten te overtuigen om in ieder geval hun stem te gebruiken en dan uiteraard nog het liefst op hun eigen selectie kandidaten. De meestgehoorde vraag tijdens de campagne is tevens het moeilijkst te beantwoorden: “waarom zou ik eigenlijk stemmen?”.

Deze vraag zou echter plaats moeten maken voor een veel belangrijkere vraag: “wat doet de universiteitsraad eigenlijk?”. Aangezien de universiteitsraad vooral opereert buiten het gezichtsveld van de studenten is het immers veel logischer dat men juist dit zich afvraagt. In de politiek antwoord je door behaalde punten naar boven te halen, zaken die binnengesleept of omgegooid zijn. Bij een universiteitsraad ligt dit veel genuanceerder.

Ons werk vindt plaats in overleggen op alle niveaus met de personen binnen de TU/e die daadwerkelijk beleid maken en zeggenschap hebben over zaken die studenten direct raken. Onze fractieleden worden zeer vroeg geïnformeerd over nieuwe plannen en kunnen vanaf moment één zaken bijsturen in het belang van de student. Dit gebeurt niet met spandoeken en protestborden, maar met doordacht en tactisch overleg.

Het oorspronkelijke voornemen van de Graduate School om de buitenlandervaring verplicht te stellen, is hier een mooi voorbeeld van. De universiteitsraad was hiervan in een vroeg stadium op de hoogte en heeft meermaals duidelijk haar zorgen geuit en alternatieven aangedragen. Onder meer onze constructieve samenwerking met de dean van de Graduate School hebben geleid tot aanpassingen waarin de meeste studenten zich waarschijnlijk kunnen vinden.

Ga je tijdens de verkiezingscampagne met ons in gesprek en ontdek je de zaken die wij het afgelopen jaar behandeld hebben dan weet ik zeker dat ook jij het belang zult inzien van deze verkiezingen. Dát je moet stemmen zul je dan niet meer ontkennen, op wie is een kwestie van gevoel.

Deel dit artikel